Shutterstock
Underbyxor med blod

Varför får kvinnor menstruation samtidigt

Jag är kvinna och gör just nu lumpen. Jag och de andra kvinnorna (sju stycken) konstaterade att vår menstruation synkroniserats efter några månader. Vad beror det på, och vad är det som avgör vems mens som alla andra skall rätta sig efter?

Fenomenet med samtidig menstruation är välkänt. Det uppträder bland kvinnor som bor eller arbetar nära varandra. Orsaken finns sannolikt i de så kallade feromonerna. De är enkla organiska föreningar som liknar hormoner men är luftburna. De flesta levande varelser utsöndrar feromoner.

Vissa djur utsöndrar dem om de är skadade. Dessa ämnen varnar andra för att det är fara på färde och att de skall fly undan. I en rad undersökningar från 1990-talet har forskarna visat att även kvinnor skickar ut speciella feromoner i samband med sin menstruationscykel.

Det rör sig om minst två olika ämnen. Det ena utsöndras efter menstruationen men före ägglossningen. Det verkar förkortande på andra kvinnors cyklar. Det andra ämnet utsöndras under och efter ägglossningen. Det förlänger andra kvinnors menstruationscykel.

Om en grupp kvinnor vistas tillsammans en stor del av dagen under en längre tid, kommer koncentrationen av feromoner i luften runt omkring dem att bli relativt hög, och de kommer alla att påverkas av den. Förhållandet mellan feromonernas koncentration avgöra då hur den gemensamma menstruationscykeln blir.

I djurvärlden har synkronisering av menstruationen, eller löptiden som man kallar den, uppenbara fördelar. Den förhindrar att några honor börjar löpa före de andra och på så sätt får ett försprång.

Samtidigt likriktar den en grupps aktiviteter så att medlemmarna inte hela tiden måste ha uppgörelser i samband med kurtiseringen. Det är förmodligen en rest av dessa förhållanden som gör sig gällande hos kvinnor som lever i grupp.