Varför blir man röd i ansiktet?

I förhistorisk tid, innan människan fick ett språk, var rodnad en viktig signal, som kunde avslöja vårt humör och känslor som vrede, rädsla och kärlek. Även i dag är det vanligt att rodna när man känner sig till exempel generad, osäker eller förälskad. Det är stor skillnad på hur mycket och hur man rodnar. Vissa blir blossande röda i hela ansiktet, andra i nacken och vissa får små röda fläckar i ansiktet eller på halsen. Rodnad är ärftligt betingad, och vi har inte själva något inflytande över om vi rodnar.

© Photo by JJ Jordan on Unsplash

I förhistorisk tid, innan människan fick ett språk, var rodnad en viktig signal, som kunde avslöja vårt humör och känslor som vrede, rädsla och kärlek. Även i dag är det vanligt att rodna när man känner sig till exempel generad, osäker eller förälskad. Det är stor skillnad på hur mycket och hur man rodnar. Vissa blir blossande röda i hela ansiktet, andra i nacken och vissa får små röda fläckar i ansiktet eller på halsen.

Rodnad är ärftligt betingad, och vi har inte själva något inflytande över om vi rodnar. Tillståndet utlöses nämligen av det autonoma nervsystemet, som fungerar oberoende av vår vilja. När vi upplever de situationer som frambringar rodnaden, aktiveras den del av det autonoma nervsystemet som kallas gränssträngen. Den ligger i bröstkorgen. Via nervtrådar sänder gränssträngen signaler ut i kroppen till de små blodkärlen, som utvidgar sig. Det ger en ökad blodcirkulation, som visar sig som rodnad.

Vissa människor rodnar så extremt att tillståndet kan vara invalidiserande, då det kan leda till social isolering och minskad livskvalitet. I sådana fall kan ett kirurgiskt ingrepp vara en lösning. Vid operationen skär kirurgen av gränssträngen med två små snitt – ett på framsidan av bröstkorgen och ett i armhålan.Mer än 90 procent av de patienter som plågats av en våldsam rodnad upplever en positiv effekt av denna behandling, som dock kan ha biverkningar.