Varför blir man döv när man gäspar?

När man gapar eller gäspar verkar det ibland som om man korvarigt tappar hörseln. Varför är det så?

Kid yawning at concert

Ljud är svängningar av luftens molekyler. När ett ljud fångas upp av örat, sätts luften i hörselgången i svängning, vilket får trumhinnan att vibrera. Denna vibration omsätts längre in i örat till nervsignaler, som sänds till hjärnan. Trumhinnan kan vibrera fritt endast om trycket på ömse sidor av den är någorlunda lika. Trycket utanför trumhinnan, alltså i hörselgången, är det atmosfäriska trycket, men i mellanörat faller trycket med tiden, eftersom luftens molkyler efterhand tas upp av det blod som strömmar genom vävnaden.

Örontrumpeten, som förbinder svalget med mellanörat, är normalt sluten, men när vi gapar eller sväljer öppnas denna kanal i en sekund, så att trycket i mellanörat jämnas ut. En av de muskler som bidrar till att öppna örontrumpeten (5) är musculus tensor tympani (6). När denna lilla muskel är spänd, kan trumhinnan (1), hammaren (2), städet (3) och stigbygeln (4) inte vibrera lika mycket som normalt, och hörseln blir därför nedsatt så länge gapandet varar.

Liten muskel dämpar vibrationer

Normalt är örontrumpeten stängd, men när man gapar öppnas den kortvarigt, så att trycket i örat kan jämnas ut. Detta styrs av muskeln musculus tensor tympani, som samtidigt låser hammaren.

<p
När musculus tensor tympani är spänd, håller den hammaren, så att trumhinnan vibrerar mindre.</p