Shutterstock

Varför begravs drottning Elizabeth i en blykista?

Den avlidna drottningen begravs i en kista som är klädd med bly. Kistan blir troligtvis väldigt tung, så vad är fördelen? Läs det makabra svaret här.

Enligt traditionen ska drottning Elizabeth II läggas i en ekkista klädd med bly. Så har kistorna för avlidna medlemmar av kungafamiljen sett ut i flera århundraden.

Visserligen är en så pass tung kista ytterst opraktisk i samband med den tio dagar långa processionen då kistan fraktades runt i Storbritannien. Men blyet spelar en avgörande roll för att bevara den kungliga kroppen.

Blyskyddet håller kistan helt lufttät och gör att fukt och syre inte tränger in. Utan vatten och syre bromsas nedbrytningsprocessen upp, eftersom mikroorganismer inte kan växa och dela sig lika snabbt och således inte utföra de kemiska reaktioner som bryter ner död vävnad.

Det är också därför lufttäta förpackningar håller maten fräsch längre.

Blyet håller stanken borta

I den blyfodrade kistan bevaras kroppar upp till ett år längre än i vanliga kistor. Konserveringsmetoden är särskilt lämplig för avlidna regenter vars kroppar inte begravs i jord, utan istället läggs till vila i en kunglig kammare.

Utan blyfodret skulle kropparna utsättas för syre och förfalla snabbare än i en kista under jorden. Dessutom ser blyskölden också till att den ofrånkomliga stanken av ruttnande lik inte sipprar ut.

Blykistor är inte exklusiva för kungligheter, exempelvis är Winston Churchill också begravd i en blykista.