Varför är urin gul?

Urin kunde väl lika gärna vara brun, om jag till exempel druckit Coca Cola samma dag?

urin, gul, toalett
© Shutterstock

Urin utsöndras från njurarna och reglerar kroppens vätskebalans. Dessutom har urinen en viktig funktion som består i att utsöndra de avfallsämnen som uppstår vid nedbrytning av maten samt främmande ämnen som tas upp från tarmen.

Att urinen är gul beror på färgämnen som utsöndras med gallan, när kroppen smälter fetter. En del av gallfärgämnena bryts ned i tarmsystemet, varefter de tas upp i blodet och till sist utsöndras med urinen, som därmed blir gul.

De gallfärgämnen som stannar i tarmen bryts ned till färgämnen som gör avföringen brun. Att till exempel Coca Cola inte påverkar urinens färg beror på att färgämnena i nästan all mat bryts ned i kroppen. Vissa färgämnen kan dock passera genom kroppen och färga urinen.

Ett sådant ämne är metylenblått, som används i vissa läkemedel och kan färga urinen blå. En annan färgförändring kan observeras efter ett stort intag av rödbetor, som ger rödaktig urin hos vissa människor.