Shutterstock
pistol, skott, kula

Varför är skottsår så farliga?

Hur kan en liten projektil orsaka så stora skador i kroppen?

Skadorna vid ett skottsår uppstår, därför att projektilen träffar kroppen med hög hastighet. När en projektil avfyras, har den en hög rörelseenergi (kinetisk energi). När projektilen träffar kroppen, bromsas projektilen, och då överförs rörelseenergin till vävnaderna.

Avfyras skottet på nära håll, kan det förstöra vävnaden i upp till 30 gånger projektilens diameter. Även projektilens form inverkar på skadorna. Eftersom tyngdpunkten ligger baktill i projektilen, börjar den rotera, när den bromsas av vävnaden.

Därmed kan den avge energi till en större yta, och vävnadsskadorna blir i motsvarande grad större. På samma sätt ökar skadorna, om projektilen deformeras eller går sönder, när den träffar kroppen.

Ett skottsår är dödligt, om projektilen spränger hål i hjärtat eller kroppspulsådern. Skott genom hjärnan kan också leda till döden inom några sekunder.