Varför är kroppens temperatur just 37 grader?

Alla fåglar och däggdjur har en stabil temperatur på cirka 37 grader Celsius. Vi är varmblodiga organismer, som inte låter omgivningen bestämma hur varma vi skall vara. Vår muskelaktivitet och omsättning av föda blir till värme, och vår hjärna ser till att temperaturen hålls på en stabil nivå. Överstiger vår temperatur 37 grader börjar vi svettas. Omvänt kommer köldrysningar att få våra muskler att dra sig samman, om vi fryser. Muskelsammandragningarna alstrar värme, så att temperaturen återgår till den normala. Naturen har konstruerat oss så att vi mår bäst vid 37 grader, eftersom våra enzymer fungerar bäst vid denna temperatur. Enzymer är de proteiner som får alla de biologiska processerna i kroppen att ske så effektivt som möjligt. Det är till exempel enzymer som kopierar vår arvsmassa, när kroppens celler delar sig och blir till två. Om temperaturen i kroppen stiger, kan det få ödesdigra konsekvenser för en del av enzymerna. De förlorar sin tredimensionella struktur, som är nödvändig för deras funktion. Eftersom en del enzymer är livsviktiga för att kroppen skall kunna fungera, kan en temperaturstegring på endast fem grader innebära att enzymernas funktion slås ut och vi dör. Lite feber kan emellertid vara en fördel, eftersom det ökar enzymaktiviteten. Det betyder att vårt immunförsvar får upp farten en aning.