Shutterstock

Vad händer när man knakar med fingrarna?

”Jag har ofta funderat på vad som egentligen sker, när man knäcker med fingrarna. Kan det vara skadligt?”

Ljudupptagningar av knakande fingrar visar att det i själva verket är två olika ljud som överlappar. Det är dock oklart exakt vad som orsakar de knäckande ljuden.

Vetenskapens bästa förslag är att den ledvätska som finns mellan benen utsätts för en plötslig tryckförändring, när man drar i fingret eller trycker på det.

När mellanrummet i leden utvidgas, bildas ett undertryck i ledvätskan. Därmed uppstår ett hålrum eller en luftbubbla, som några mikrosekunder senare kollapsar igen.

Det är troligen denna bubblas bildande och upplösning som orsakar de båda ljuden. Fot- och knäleder kan också avge knakande ljud, vanligtvis när man reser sig upp efter att ha suttit på huk en stund.

Dessa ljud orsakas sannolikt av att senorna i ben eller fötter hoppar på plats med en smäll som ett gummiband man släpper. En del människor knäcker ständigt med fingrarna, medan andra tycker att det är störande.

Det har hävdats – troligen framför allt av den sistnämnda gruppen – att fingerknäckande kan orsaka artros och flera andra åkommor. Det finns emellertid inget som tyder på att det är skadligt.

Om man oavbrutet knäcker med fingrarna kan det dock tänkas att det kan slita på lederna, så att de efter hand blir lite slappa.