Vad händer när foten sover?

Det sticker och gör ont, när foten sover. Men varför?

Feet

Foten ”sover”, när nerverna i kroppsdelen tillfälligt har förlamats och därför varken kan sända information till eller motta besked från hjärnan. Nerverna påverkas dels av kroppens vikt, som pressar ihop dem och hämmar deras förmåga att avge nervsignaler, dels av blodkärlen, som också trycks ihop och inte kan upprätthålla syreförsörjningen till nerverna.

När man byter ställning, så att trycket lättar från nerverna och blodförsörjningen återkommer, får man gradvis känseln tillbaka. Samtidigt upplever man en stickande känsla, som kommer sig av att nerverna inte återfår sin funktion lika snabbt.