Kroppens mjukdelar äts upp av mikroorganismer när ett lik har lagts i jorden. Däremot förintas skelettet först efter många år.

© Shutterstock

Vad händer med kroppen efter begravningen?

Bara en kort stund efter det att kroppens sänkts ned i jorden startar en effektiv nedbrytningsprocess som till slut bara lämnar kvar skelettet.

Ofta begravs en människa en vecka efter att ha dött. Kroppen ruttnar endast obetydligt om liket förvaras under 4 °C tills dess.

När liket väl lagts i graven ändrar huden färg och blir lös och grönaktig.

Kroppen svullnar upp som en ballong eftersom det bildas olika illaluktande gaser i liket.

Kalkinnehållet avgör benens livstid

Efter två-tre veckor i graven har liket förlorat de flesta inre organ och muskler på grund av att bakte rier, flugor och larver äter av den döda, och kroppens vatten har avdunstat. Vanligtvis består vår kropp av cirka 80 procent vatten.

Efter tre-fyra månader finns bara skelettet kvar.

Jordens innehåll av kalk bestämmer hur snabbt benen löses upp – är jorden rik på kalk kan benen bevaras i flera tusen år.

MUMIER OCH MOSSFYND VARAR FÖR EVIGT

© GETTY IMAGES

Om ett lik ligger extremt torrt, varmt eller kallt, ruttnar det inte och blir till en mumie i vilken kroppens mjukdelar torkar in till en hård massa.

I mossfynd upphör förruttnelsen på grund av det sura mossvattnet som fungerar som garvsyra på huden.