Vad händer med kroppen efter begravningen?

Hur snart sätter nedbrytningen av kroppen in efter döden? Vilka delar av liket förändras först och hur lång tid tar det innan skelettet är det enda som finns kvar?

lig lighus
© Shutterstock

Redan en halvtimme efter dödsfallet inträffar de första synliga dödstecknen, de så kallade likfläckar, som är blålila missfärgningar av huden.

Fläckarna uppstår därför att blodcirkulationen har avstannat och blodet sjunker till de lägst liggande delarna av kroppen, där blodets färgämne, hemaglobinet, tränger ut i den omgivande vävnaden.

Musklerna stelnar – och slappnas av igen

Tre till fyra timmar efter dödsfallet börjar musklerna att stelna. Processen, som kallas likstelhet, beror på att det inte längre kommer ut energi till musklerna. Stelheten försvinner igen efter ett par dygn, när förruttnelsen av kroppen sätter in på allvar.

Endast skelettet återstår

Kroppens mjuka delar förtärs snabbare av mikroorganismer när ett lik har jordfästs. Däremot förgås skelettet först många år efter att det lagts i jorden.

Claus Lunau

1. Huden ändrar färg

Bakteriers avföring missfärgar huden så att den blir grönaktig. På bara ett par dagar börjar huden även att bli lösare och mer porös.

Claus Lunau

2. Magen sväller upp

Kroppens mjuka vävnad bryts ned at bakterier, vilket friger gaser som metan och ammoniak som ansamlas så att i synnerhet magen blir uppblåst.

Claus Lunau

3. Larver äter på liket

Efter två till tre veckor väger liket 10-20 procent av sin ursprungliga vikt – dels därför att larver och bakterier förtär kroppen, och dels för att vattnet avdunstar.

Claus Lunau

4. Skelettet ligger kvar

Skelett är svårnedbrytbara och om det är mycket kalk i jorden kring dem kan det gå hundra- eller tusentals år innan de löses upp.

Claus Lunau

När liket har begravts, vanligtvis cirka en vecka efter dödsfallet, fortsätter förruttnelsen, när kroppen äts upp inifrån av bakterier. De får sällskap av maskar och larver, som också tar för sig av liket.

Kroppsvikten minskar till 80 procent

Samtidigt avdunstar vattnet från kroppen, så att liket förlorar allt mer av sin vikt. Efter två till tre veckor har de flesta inälvor och muskler försvunnit och i det stadiet väger kroppen bara 10-20 procent av sin ursprungliga vikt.

Efter cirka te till fyra månader har förruttnelseprocessen helt upphört och endast skelettet återstår. Beroende på omgivningarna kan det ta flera århundraden innan skelettet har upplösts helt.

Jordens kalkhalt spelar en avgörande roll för hur länge processen pågår: Är jorden kalkfattig bryts skelettet ned förhållandevis fort, men är den däremot kalkrik kan skelettet bevaras i tusentals år.

Hos väl bevarade mossfynd, som Tollundmannen här, har förruttnelsen upphört på grund av den sura miljö som liket har legat i.

© GETTY IMAGES

Nedbrytningen av kroppen kan för övrigt försenas av den miljö den ligger i. I mycket torra omgivningar kan kroppen bli till en mumie och i en mycket sur miljö kan den bevaras som ett mosslik.