Shutterstock
det periodiska systemet

Vad består en människa av?

Kan man säga exakt vad en människa är gjord av i form av grundämnen?

Reducerad till sina elementära beståndsdelar har en människa en ganska enkel kemisk sammansättning. Över 99 procent utgörs av bara tio olika grundämnen, och av dessa är den största delen naturligtvis syre och väte i form av vatten.

I en människa finns det även kol, som räcker till två påsar grillkol, järn till ett par rejäla spikar samt svavel till några stora tändsticksaskar.