Shutterstock

Vad bestämmer fettets placering på kroppen?

Hur kan det komma sig att en del kvinnor har mest fett på bakdel och lår, medan andra har tjock mage och smala lår?

Fördelningen av fettdepåerna på kroppen regleras av en rad faktorer, varav de viktigaste är hormoner och fysisk aktivitet. Kvinnor och män har olika fettfördelning, som i princip styrs av det kvinnliga könshormonet östrogen.

Östrogen ökar mängden kroppsfett, och eftersom kvinnor producerar mer östrogen än män, har deras kroppar som helhet en högre fettprocent (25–31 procent för kvinnor och 18–26 procent för män). Könshormonet ser samtidigt till att fettet företrädesvis deponeras på skinkor, höfter och lår, så att kvinnor oftast får den karaktäriska päronformen.

Efter övergångsåldern, när produktionen av könshormoner sjunker, är det normalt att kvinnans fettdepåer flyttar sig uppåt, så att höfterna blir smalare, midjan bredare och magen större, vilket gör att hon allt mer antar mannens karaktäristiska äppelform.

Överviktig man

Flera gener har också visat sig ha betydelse för var på kroppen fettet sätter sig. Medan det inte är möjligt att själv påverka de genetiska och hormonella orsakerna till fettdepåernas fördelning, kan man till en viss grad ändra kroppens form från äppelform till päronform med hjälp av motion.

När musklerna arbetar, producerar de nämligen signalämnet interleukin-15, som har visat sig reducera mängden bukfett, medan fettet på lår och skinkor inte påverkas.