Vad är svävande prickar för ögonen?

Mot en ljus bakgrund kan man se genomskinliga bubblor för ögonen. De ser ut som encelliga organismer. Vad är det?

© Shutterstock

De lysande bubblorna är faktiskt ”encelliga organismer”. Det man ser är nämligen skuggan av vita blodkroppar, som flyter i blodkärl på ögats näthinna. De vita blodkropparna absorberar inte ljuset i samma utsträckning som de röda, och därför blir de synliga som ljusa hål i blodkropparnas ström.

Fenomenet uppstår i de små kärl som kallas för kapillärer och som ligger nära näthinnans gula fläck, där synen är som bäst. Ibland kan man se bubblorna röra sig synkront upp och ned i takt med hjärtats slag. De genomskinliga bubblorna, som nästan alla känner igen, är ett så kallat entoptiskt fenomen, som inträffar när fysiska ting i ögat kastar sin skugga på näthinnan.

Ett annat välkänt fenomen är de små svarta korn, så kallade floaters (glaskroppsgrumlingar, mouches volantes), som beror på oregelbundenheter i ögats glaskropp.