© Shutterstock

Vad är svävande prickar för ögonen?

Mot en ljus bakgrund kan man se genomskinliga bubblor för ögonen. De ser ut som encelliga organismer. Vad är det?

De lysande bubblorna är faktiskt ”encelliga organismer”. Det man ser är nämligen skuggan av vita blodkroppar, som flyter i blodkärl på ögats näthinna. De vita blodkropparna absorberar inte ljuset i samma utsträckning som de röda, och därför blir de synliga som ljusa hål i blodkropparnas ström.

Fenomenet uppstår i de små kärl som kallas för kapillärer och som ligger nära näthinnans gula fläck, där synen är som bäst. Ibland kan man se bubblorna röra sig synkront upp och ned i takt med hjärtats slag. De genomskinliga bubblorna, som nästan alla känner igen, är ett så kallat entoptiskt fenomen, som inträffar när fysiska ting i ögat kastar sin skugga på näthinnan.

Ett annat välkänt fenomen är de små svarta korn, så kallade floaters (glaskroppsgrumlingar, mouches volantes), som beror på oregelbundenheter i ögats glaskropp.