Vad är skendöd?

Jag har läst om skendöd, men vad betyder begreppet?

kvinna, golv, hand
© Shutterstock

Skendöd är ett tillstånd då kroppens livstecken är så svaga att de inte utan vidare kan konstateras. Det kan bland annat förekomma i samband med förgiftningar, nedkylning och olyckor med elektricitet.

Med moderna medicinska instrument är det inte svårt att hitta livstecken i alla fall, men förr i tiden var det många människors största skräck att bli levande begravda. Därför blev det under en period vanligt att likkistor försågs med olika typer av larmanordningar, till exempel ett rep som var knutet till en bjällra.

En del lät även skriva in i sitt testamente att de skulle ligga så länge på bårhuset att de hade börjat lukta, innan de fick begravas.