Tre typer av bakterier dominerar

intestinal bacteria types

Genom att kartlägga samtliga bakteriearter i tarmen hos 33 personer av olika nationaliteter har forskarna upptäckt att det finns tre olika tarmtyper. Varje person har en av dessa tre tarmtyper, som är oberoende av personens nationalitet.

De tre typerna har vardera en övervikt av en bakterietyp, nämligen Bacteroides, Prevotella eller Ruminococcus. Dessa har speciella egenskaper, som kan ha betydelse för vår ämnesomsättning och vår hälsa.

TARMTYP 1: BACTEROIDES

Den första tarmtypen utmärks av de stavformade bakterier som kallas Bacteroides.

Funktion: Bakterien bryter ned svårsmälta kolhydrater och proteiner från maten.

Specialitet: Tarmtypen producerar vitaminerna B2, B5, B7 och C.

Biprodukt: Denna tarmtyp forslar bort jäsningsbiprodukter i form av illaluktande gaser som svavelväte.

TARMTYP 2: PREVOTELLA

Den andra tarmtypen har en majoritet av en stavformad bakterie kallad Prevotella.

Funktion:: Bakterien bryter ned proteinet mucin, som tarmarna utsöndrar i sina slemhinnor.

Specialitet: Tarmtypen producerar vitaminerna B1 och B9.

Biprodukt: Oklart, men möjligen aceton.

TARMTYP 3: RUMINOCOCCUS

Tarmtyp 3 kännetecknas av den klotformade bakterien Ruminococcus.

Funktion: Bakterien tar upp och bearbetar sockerarter, så att tarmens innehåll av kolhydrater regleras.

Specialitet: Bildar järnhaltiga föreningar i till exempel blodets hemoglobin.

Biprodukt: Forslar bort biprodukter i form av luktlös metan.