Shutterstock

Topp-5: Vilket organ är det tyngsta?

Levern och hjärnan tillhör så vitt jag vet de största organen vi har, men vilket är egentligen tyngst – är det något av dem eller något helt annat?

1. Huden

vit_hud_fördel
© Shutterstock

6000 gram

Huden täcker en areal som varierar från person till person, men mäter i genomsnitt två kvadratmeter. Samtidigt finns det olika tolkningar av hur många lager som räknas till huden. Därför varierar uppskattningar av hudens vikt mellan tre kilo och ända upp till nästan nio kilo.

2. Levern

1600 gram

Levern är kroppens biokemiska fabrik. Den bygger bland annat upp proteiner som transporterar runt fett i kroppen, lagrar druvsocker och bryter ned avfallsämnen. Levern omvandlar exempelvis giftig ammoniak till urinämnet urea, som sköljs ut ur kroppen med urin.

3. Hjärnan

© Shutterstock

1400 gram

Vårt tänkande organ är det fetaste vi har. Om vi drar ifrån vattnet – 75 procent av den totala vikten – och ser på dess beståndsdelar, så består den till 60 procent av fett, medan de resterande 40 procenten är proteiner, kolhydrater och salter.

4. Lungorna

800 gram

Lungorna ombesörjer att syresätta blodet och samla upp koldioxid, så att vi kan andas ut den ur kroppen. Den högra lungan är lite bredare än den vänstra, som måste lämna utrymme för hjärtat. I gengäld är den högra lungan lite kortare än den vänstra, eftersom levern sitter nedanför.

5. Hjärtat

© Claus Lunau

300 gram

Den kraftiga muskeln i bröstkorgen, som pumpar runt blodet i kroppen, är stor som en knuten hand. Vikten varierar mellan cirka 230 och 380 gram och mäns hjärtan är vanligtvis tyngre än kvinnors. Hjärtat utgör ungefär 0,45 procent av kroppsvikten.