Shutterstock

Två av tre vuxna tål inte mjölk

Som barn tål vi alla det, men när vi blir äldre försämras vår mjölktolerans. Och hos en stor del av världens befolkning försvinner toleransen helt.

Efter hand som vi blir äldre försämras mjölktoleransen hos majoriteten av världens befolkning.

Problemet är mjölkens innehåll av den lilla, energirika sockermolekylen laktos. Molekylen kan inte tas upp i tarmen utan måste brytas ned till bland annat glukos av enzymet laktas innan energin kan utnyttjas.

Om så inte sker kommer laktosen att irritera tarmen och orsaka diarré och i sin yttersta konsekvens undernäring.

Endast en tredjedel av världens vuxna befolkning tål mjölk. Nordeuropéer tål den vita drycken bäst på grund av en genmutation.

© Shutterstock

Nordeuropéer har bättre mjölktolerans

Nästan alla människor har den gen som bildar laktas, men dess aktivitet minskar normalt när amningen upphör.

I Sydamerika, Asien och Afrika söder om ekvatorn tål knappt 20 procent av den vuxna befolkningen mjölk, men en genmutation hos i synnerhet nordeuropéer gör att laktasgenen förblir aktiv hela livet.