Tio ingredienser i en människa

Se vilka ämnen din kropp är gjord av.

© Shutterstock

Vad innehåller en människa? Den frågan har filosofer och religiösa lärda ställt sig under flera tusen år utan att komma fram till något slutgiltigt svar.

Tar man emellertid frågan helt bokstavligt, kan man lätt hitta ett exakt svar. Här är en lista över de viktigaste ingredienserna i en människa – för enkelhets skull räknat på en person på 70 kg.

1. Syre: 45,5 kg Det allra mesta av syret i kroppen är förenat med väte till vatten.

2. Kol: 12,6 kg Det räcker till flera påsar grillkol.

3. Väte: 7 kg Väte bildar tillsammans med syre det vatten som utgör den allra största delen av människokroppen.

4. Kväve: 2,1 kg Kväve är en viktig del av många organiska molekyler – till exempel proteiner – som finns i kroppen.

5. Kalcium: 1,050 kg Kalcium är en viktig del av benet i skelettet – råvara nog till åtskilliga paket tavelkrita.

6. Fosfor: 700 g Fosfor bygger tillsammans med kalcium upp skelettet och tänderna.

7. Svavel: 175 g Svavel spelar en viktig roll för syreupptagningen och utnyttjandet av syre i kroppen.

8. Kalium: 140 g Kalium spelar en viktig roll för fortledningen av nervsignaler i kroppen och medverkar också i kontrollen av vätskebalansen.

9. Klor: 105 g Bildar tillsammans med natrium vanligt koksalt. Båda spelar en viktig roll i regleringen av vätskebalansen i kroppen och fortledningen av elektriska signaler.

10. Natrium: 105 g Natrium är en av två beståndsdelar i vanligt salt, och det finns tillräckligt i en människa för ett rejält saltkar.

Resterande 525 g utgörs av en välkomponerad blandning av omkring 50 andra grundämnen.

Källa: Geigy Scientific Tables