Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Forskare programmerar bort tinnitus

Tinnitus är en plåga för många. Nu har forskarna emellertid kommit fram till hur hörselcentrum kan omprogrammeras, så att det besvärande oljudet försvinner. Oljudet är nämligen en ren inbillning av hjärnan, som bokstavligt talat börjar självsvänga.

Ett godståg som kör genom en tunnel i huvudet. Så har upplevelsen av svår tinnitus beskrivits. Nu finns det emellertid ett ljus i tunneln, eftersom amerikanska forskare ligger långt framme med en helt ny behandling.

Tinnitus beror ofta på en längre tids exponering för höga ljud, och man kan stöta på det till exempel bland klassiska musiker. I motsats till vad man skulle kunna tro är orsaken inte ett fel i öronen.

Oljudet uppkommer nämligen i hjärnans primära hörselcentrum, på grund av att allt för många neuron ställer in sig på samma frekvens och därmed förstärker ljudet i ett snävt frekvensområde. De många likriktade neuronen påverkar dessutom varandra och börjar avfyra nervsignaler i takt, trots att de inte stimulerats.

Misstanken riktas mot hjärnans plasticitet

Man vet inte precis varför besvären uppkommer, men misstanken riktas mot en av hjärnans helt basala egenskaper. Det är den så kallade plasticiteten, som är en förutsättning för att vi skall kunna tillägna oss ny kunskap. Plasticiteten, eller förmågan att förändras, får neuronerna att ingå i nya kretsar och därmed få helt nya funktioner, när de stimuleras under bestämda förhållanden.

Forskarna antar därför att neuronen i hörselcentrum aktiveras till en förändring, när man utsätts för kraftigt oväsen, och det kan få dem att ställa in sig på nya frekvenser.

Därför har man länge övervägt, om det vore möjligt att bota tinnitus genom att använda samma princip baklänges och därmed få neuronen att återgå till den gamla frekvensen.

Den strategin bar frukt, när doktor Navzer Engineer vid University of Texas i Dallas, USA, och hans kollegor i februari år 2011 lyckades befria försöksråttor från deras hörselskada.

Redan efter tio dagars behandling med nervstimulering och samtidigt uppspelande av ”rätt toner” var djuren fria från symptom på tinnitus. Mycket tyder till och med på att effekten är långvarig och kanske rent av permanent.

Det har gett forskarna blodad tand, och de har redan börjat testa den nya behandlingen på människa.