Shutterstock

Tarmbakterier avslöjar kroppens ålder

Forskare har hittat tarmbakterier som kan användas till att spåra åldersrelaterade sjukdomar.

Dina tarmbakterier håller reda på om din kropp åldras. Det visar en ny undersökning gjord av forskare från institutet Insilico Medicine i USA.

Forskarna undersökte tarmbakterierna i prover från 1165 personer runt om i världen. De noterade vilka bakterier som proverna innehöll och mängden av de olika arterna.

Forskarna skapade på så sätt en exakt databas över sammansättningen av 95 olika bakteriearter hos var och en av försökspersonerna.

Avslöjad av exakta beräkningar

Forskarna använde maskininlärning – en algoritm kombinerad med statistisk analys – för förstå de 95 bakterier som fanns hos samtliga 1 165 försökspersoner.

© MICROSCOPY/SCIENCE SOURCE

När vi blir äldre ökar mängden av bakterien Eubacterium hallii i tarmarna.

Bakteriesammansättning och ålder från 90 procent av försökspersonerna – totalt 1 075 personer – analyserades och datorn fick "lära sig" att se mönster.

Därefter matades datorn med information från resterande 10 procent av försökspersonerna. Men forskarna inkluderade inte åldern hos denna sista tiondel.

Det fick datorn själv räkna ut. Och det gjorde den. Med relativt stor precision.

Utifrån de sista 10 procenten prover kunde datorn nämligen gissa de olika försökspersonernas ålder med en marginal på bara fyra år.

Lättare att spåra ålderssjukdomar

Av 95 bakteriearter var 39 särskilt viktiga för att fastslå åldern. Mängden av bakterien Eubacterium hallii ökar exempelvis när vi blir äldre, medan andra arter minskar.

Forskarnas nya databas kan användas i andra forskningsprojekt eftersom den ger en snabb bild av vår biologiska ålder.

Det betyder att det blir lättare att undersöka om sjukdomar påverkar åldrandeprocessen eller om en ny typ avmedicin får biverkningar som påskyndar åldrandet.

Läkarna behöver bara kontrollera patientens biologiska klocka i tarmen.