Shutterstock
Cross section of intestines

Känn dig själv på din tarmtyp

Forskare har funnit att jordens befolkning kan delas in i tre tarmtyper, allt efter vilka bakterier man har i tarmarna. De olika bakterierna påverkar matsmältning, ämnesomsättning och immunsystem olika, så tarmtypen kan ha stor betydelse för hälsan.

Om du då och då känner dig litet ensam, så tänk på att mer än 100 biljoner bakterier vältrar sig i dina tarmar, och att de med råge överskrider dina egna celler i antal. Tarmarnas bakterier är fördelade på mer än 1000 olika arter och bidrar med omkring ett kilo till din vikt.

Därmed utgör människans tarmsystem ett av de mest komplexa och artrika ekosystemen i naturen. Liksom ett ekosystem som en skog kan indelas i olika undertyper visar det sig nu att den mänskliga tarmfloran finns i tre olika varianter. Trots stora individuella variationer är de tydligt åtskilda från varandra.

De nya resultaten publicerades år 2011 och kommer från ett stort internationellt forskarlag under ledning av Peer Bork vid European Molecular Biology Laboratory i Heidelberg i Tyskland, och Dusko Ehrlich vid Institut National de la Recherche Agronomique i Jouy-en-Josas, Frankrike.

Nästan alla tarmbakterier identificerade

Med hjälp av avancerade tekniker lyckades forskarna identifiera nästan alla bakterier i tarmen hos 22 danska, franska, italienska och spanska försökspersoner, som vardera hade bidragit med ett avföringsprov.

Det klassiska sättet att artbestämma bakterier på är att odla fram dem i kulturer i laboratoriet. Det är dock en osäker metod, eftersom man bara hittar de bakterier som man erbjuder rätt odlingsbetingelser. Forskarlaget valde därför en ny väg och utnyttjade de enorma framsteg som man de senaste åren gjort inom tekniker för sekvensering av DNA.

Undersökte DNA i avföringsprov

Från vardera av de 22 avföringsproverna utvann forskarna allt det DNA som kom från tarmflorans mer eller mindre nedbrutna bakterier. Varenda en av provernas otaliga DNA-bitar sekvenserades därefter. Tillsammans med sekvenserna från elva japanska avföringsprover jämfördes de nu med offentligt tillgängliga databaser innehållande sekvenser från mer än 1500 olika bakterier.

På så sätt kunde man känna igen och ”sätta namn” på 80 procent av alla DNA-bitarna och knyta dem till ett visst bakteriesläkte – till exempel den sjukdomsframkallande Streptococcus – eller en huvudgrupp – till exempel Firmicutes, som bland annat omfattar många mjölksyrabakterier. Tack vare detta förfarande kunde det internationella forskarlaget identifiera nästan alla bakterier i de sammanlagt 33 försökspersonernas tarmflora. Även om de 33 tarmflororna såg helt olika ut, visade de utförliga statistiska analyserna och släktskapsstudierna att det fanns både markanta skillnader och likheter.