Strålar kartlägger kroppen i 3D

Kroppens inre undersöks med allt mer avancerade skanningsteknik så att vi nu bland annat kan se nervbanor och blodkärl med unik detaljrikedom.

Kroppens inre undersöks med allt mer avancerade skanningsteknik så att vi nu bland annat kan se nervbanor och blodkärl med unik detaljrikedom.

GE Healthcare/Interfoto/Imageselect