GE Healthcare/Interfoto/Imageselect

Strålar kartlägger kroppen i 3D

År 1896 tog det Wilhelm Röntgen 90 minuter att ta en röntgenbild av sin hustrus hand. Han hade aldrig i sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig vad man kan göra i dag.

När Wilhelm Röntgen år 1896 röntgade sin hustrus hand – och vigselring – tog det 90 minuter. I dag tar det några få sekunder. Och med hjälp av CT-skannrar som skapar ett snitt av kroppen framträder exempelvis pulsåder och kranium tydligare än någonsin.

GE Healthcare/Interfoto/Imageselect

Hög kvalitet - Lungans inre visar sig vid CT-skanning.

Detaljerad CT-skanning av friska lungor. Bilden skapas med hjälp av ett roterande röntgenrör som bildar tunna snittbilder av lungorna. En dator tolkar informationen från skanningen och omvandlar den till 3D-bilder.

Siemens Healthcare GmbH

Ljusshow - Röntgen får skelettet att lysa upp.

När röntgenstrålar träffar människokroppen absorberas röntgenstrålarna i olika grad i ben, fett, muskler och annan vävnad. Ben framträder som ljusa på röntgenbilder eftersom kalciumet i skelettet absorberar röntgenstrålarna bäst.

Hjärnan i färg - Upplysta vattenmolekyler kartlägger nervsystemet.

Magnetisk mätning av vattenmolekylernas rörelse i vävnaden kan omvandlas till färgrika bilder genom en teknik som kallas traktografi. Färgerna visar hur nervfibrerna rör sig – blått är upp och ned, grönt är fram och tillbaka och röd är tvärsöver.

GE Healthcare

Handavtryck - Ljus- och ljudskanning visar blodkärlens arkitektur.

Bilden till vänster är en rå skanning av samtliga blodkärl i handen som skapats med hjälp av ljus- och ljudvågor – så kallad fotoakustisk tomografi. På bilden till höger markerar färgerna blodkärlens tjocklek. Metoden gör det möjligt att snabbare hitta exempelvis åderförkalkningar.

Yoshiaki Matsumoto

Hjärtslag - MRI-skanner fångar upp farliga hjärtsjukdomar.

Skanning med hjälp av magnetism och radiovågor (MRI) visar blodtillförseln till (blå och grön färg) och från (röd och gul färg) hjärtat i 4D. Ju ljusare färg, desto snabbare flyter blodet. Metoden gör det möjligt att upptäcka hjärtsjukdomar betydligt tidigare.

Arterys

Ljus i huvudet - Radioaktiva spårämnen avslöjar hjärnans aktivitet.

Under PET-skanningen lyser hjärnan upp med hjälp av ett radioaktivt spårämne som injiceras i blodet. Rött och gult indikerar hög aktivitet, medan blått och grönt indikerar låg aktivitet. Områden som drabbats av sjukdom lyser upp med starkare färg än normalt.

CENTRE JEAN PERRIN/ISM/SCIENCE PHOTO LIBRARY