GE Healthcare/Interfoto/Imageselect

Strålar kartlägger kroppen i 3D

Kroppens inre undersöks med allt mer avancerade skanningsteknik så att vi nu bland annat kan se nervbanor och blodkärl med unik detaljrikedom.

När Wilhelm Röntgen år 1896 röntgade sin hustrus hand – och vigselring – tog det 90 minuter. I dag tar det några få sekunder. Och med hjälp av CT-skannrar som skapar ett snitt av kroppen framträder exempelvis pulsåder och kranium tydligare än någonsin.

GE Healthcare/Interfoto/Imageselect

Hög kvalitet - Lungans inre visar sig vid CT-skanning.

Detaljerad CT-skanning av friska lungor. Bilden skapas med hjälp av ett roterande röntgenrör som bildar tunna snittbilder av lungorna. En dator tolkar informationen från skanningen och omvandlar den till 3D-bilder.

Siemens Healthcare GmbH

Ljusshow - Röntgen får skelettet att lysa upp.

När röntgenstrålar träffar människokroppen absorberas röntgenstrålarna i olika grad i ben, fett, muskler och annan vävnad. Ben framträder som ljusa på röntgenbilder eftersom kalciumet i skelettet absorberar röntgenstrålarna bäst.

Hjärnan i färg - Upplysta vattenmolekyler kartlägger nervsystemet.

Magnetisk mätning av vattenmolekylernas rörelse i vävnaden kan omvandlas till färgrika bilder genom en teknik som kallas traktografi. Färgerna visar hur nervfibrerna rör sig – blått är upp och ned, grönt är fram och tillbaka och röd är tvärsöver.

GE Healthcare

Handavtryck - Ljus- och ljudskanning visar blodkärlens arkitektur.

Bilden till vänster är en rå skanning av samtliga blodkärl i handen som skapats med hjälp av ljus- och ljudvågor – så kallad fotoakustisk tomografi. På bilden till höger markerar färgerna blodkärlens tjocklek. Metoden gör det möjligt att snabbare hitta exempelvis åderförkalkningar.

Yoshiaki Matsumoto

Hjärtslag - MRI-skanner fångar upp farliga hjärtsjukdomar.

Skanning med hjälp av magnetism och radiovågor (MRI) visar blodtillförseln till (blå och grön färg) och från (röd och gul färg) hjärtat i 4D. Ju ljusare färg, desto snabbare flyter blodet. Metoden gör det möjligt att upptäcka hjärtsjukdomar betydligt tidigare.

Arterys

Ljus i huvudet - Radioaktiva spårämnen avslöjar hjärnans aktivitet.

Under PET-skanningen lyser hjärnan upp med hjälp av ett radioaktivt spårämne som injiceras i blodet. Rött och gult indikerar hög aktivitet, medan blått och grönt indikerar låg aktivitet. Områden som drabbats av sjukdom lyser upp med starkare färg än normalt.

CENTRE JEAN PERRIN/ISM/SCIENCE PHOTO LIBRARY