Shutterstock

Stämmer det verkligen att ... vissa människor inte kan svettas?

Värme, träning eller nervositet kan få svetten att sippra fram. Men finns det människor som inte kan svettas alls?

Alla vet hur det känns att vara svettig – eller?

Ett sällsynt tillstånd som kallas anhidros hindrar vissa människor från att svettas, oavsett hur hårt de tränar på gymmet eller i löpspåret. Ahnidros kan i värsta fall drabba hela kroppen, men kan även drabba enbart enskilda hudområden.

Och det är ett problem, eftersom svett är ett avgörande element i kroppens avkylningsprocess.

När kroppstemperaturen stiger upptäcker hjärnan förändringen och skickar signaler ut till svettkörtlarna via nervsystemet. Det gör att körtlarna utsöndrar värme i form av ångande svett som kyler ner kroppen.

Människokroppen inrymmer två till fem miljoner svettkörtlar och när vi tränar i varma förhållanden kan dessa tillsammans utsöndra upp till fyra liter vätska i timmen.

Låg vattentillförsel kan bromsa svettning

Det kan finnas flera anledningar till att kroppen inte kan svettas.

Skador på det autonoma nervsystemet kan försämra hjärnans förmåga att registrera kroppstemperaturen eller förhindra att nervsignaler når svettkörtlarna.

Problemet kan även uppstå i själva svettkörtlarna, som trots signaler från hjärnan inte kan bilda eller utsöndra svett; till exempel kan vattentillförseln till svettkörtlarna vara så låg att dessa inte kan bilda svett.

Förutom vatten- och nervsignaler beror svettkörtlarnas förmåga att producera svett på genen ITPR2. En sällsynt mutation i genen kan innebära att du förlorar förmågan att svettas.

Mutation stoppar svett

Forskare har upptäckt en genetisk mutation hos människor som inte kan svettas.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Nervsignal aktiverar gen

När kroppen är överhettad skickar hjärnan signaler till svettkörtlarna. Signalerna aktiverar genen ITPR2 som gör att cellerna i svettkörtlarna sätter igång svettproduktionen.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Kalcium släpper ut svett

ITPR2 ökar cellens kalciuminnehåll. När kalciumnivåerna stiger inleds en dominoeffekt där cellerna skickar in vatten och salt i svettkörteln. Där bildar de svettdroppar.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Mutation hämmar svettning

Hos vissa personer innebär dock en mutation i ITPR2-genen att cellens kalciuminnehåll inte ökar. Cellerna utsöndrar varken vatten eller salt och bildar därmed inget svett.

Även om det kan låta lockande att slippa svettas kan frånvaron av svett bli skadlig. Den försämrade förmågan att kyla ned kroppen ökar risken för överhettning och värmeslag, vilket i värsta fall kan leda till döden.