Shutterstock
Kvinna knäcker fingrar

Stämmer det verkligen att man får ledvärk av att knäcka fingrarna?

Att knäcka fingrarna är för många en vana som varar hela livet. Men är de högljudda smällarna från lederna ofarliga eller kan det få allvarliga konsekvenser som exempelvis ledvärk?

Många människor knäcker fingrarna som en avslappnande (tvångs)handling, medan de som befinner sig i närheten ofta äcklas av det poppande ljudet från lederna.

Kanske har myten om att fingerknäckande orsakar ledvärk uppkommit som ett "skydd" mot äckelkänslorna. Det finns dock inga vetenskapliga studier som stöder uppfattningen – tvärtom.

I en undersökning från 2011 jämförde den amerikanske läkaren Kevin deWeber röntgenfotografier av händerna på 215 äldre människor som antingen regelbundet hade knäckt fingrarna under flera år eller aldrig hade gjort det.

Undersökningen visade inga tecken på att knäckandet skulle vara skadligt.

Ledvärkstudie gav pris i medicin

En inte lika vetenskaplig studie gjorde den amerikanske läkaren Donald Unger: Varje dag i 60 år knäckte han sina fingrar på vänster hand men underlät att göra det på höger hand.

Men inte heller detta tydde på att vanan ledde till ledvärk eller andra sjukliga tillstånd.

Däremot medförde den dedikerade undersökningen att han fick det crazy-betonade Ig Nobelpriset i medicin.

Bubblor skapar ljuden

Ljudet från fingrarna uppkommer när de på något sätt översträcks. Det kan ske genom att man lägger tryck på dem med den andra handen eller genom att sträcka ut armarna med fingrarna sammanflätade.

Rörelsen drar fingerbenen från varandra så att exempelvis kväve och koldioxid med en smäll frigörs i ledvätskan. Bildningen av bubblor åstadkommer det omisskännliga ljudet.

Efter cirka 20 minuter löser sig gaserna i ledvätskan på nytt och fingret kan knäckas igen.

Knäcker fingrar: MR-skanning av knäckta leder

Bubbelbildningen syns tydligt på MRI-skanningar av den knäckta leden. Luft sipprar in från omgivande vävnad och utjämnar trycket. Skanningen till vänster visar en normal hand och den till höger visar en utsträckt hand.

© UNIVERSITY OF ALBERTA

Fingerknäck uppstår i vätskan i lederna

Ljudet av fingerknäckande kommer inte från ben eller senor. Först 2015 kom läkarna på hur ljudet egentligen uppstår.