Stämmer det verkligen att jag kan bli blind av att gå från kolmörker till starkt solljus?

Jag har hört att man kan bli kroniskt blind om ögonen utsätts för starkt solljus efter att man vant ögonen vid ett mörkt rum. Stämmer det verkligen?

På vägen ut ur mörka tunnlar måste ögat vänja sig vid solljuset, men förändringen är inte skadlig.

© SHUTTERSTOCK / KEN IKEDA MADSEN

Plötsliga ändringar i ljusstyrka skadar normalt inte ögat, då hjärnan som en reflex vänder bort blicken eller sluter ögat.

Annars skulle vi kunna bli blinda av att öppna ögonen på morgonen.

Det starka ljuset från solen kan emellertid mycket väl förstöra nervcellerna i ögats näthinna, om ögat exponeras för direkt solljus under en längre period.

UV-strålar kan skada näthinnan

I det fallet kommer solens UV-strålning att påverka ögats näthinna så att det bildas för mycket av signalsubstanser i näthinnan. Dessa förstör de så kallade fotoreceptorerna i vävnaden baktill i ögat och kan skada synen permanent.

Ögonskador av solljus uppträder ofta i samband med solförmörkelser. Det drabbar dem som inte använder skyddande glasögon.

En kort men kraftig överexponering av näthinnan av exempelvis en granat eller en laser kan ge ett tillfälligt synbortfall, som vanligtvis ger med sig efter högst tio minuter.

Ögat skyddar sig självt mot blindhet

Alltför mycket ljus kan skada nervceller i ögats bakre vägg, men vanligtvis kan ögat snabbt reglera ljusinfallet så att synen inte tar skada.