Kan solbränna tvättas av?

Jag har hört att man kan tvätta bort en del av färgen, om man badar inom 20 minuter efter att ha solat solarium. Stämmer det, och gäller det även i solen?

Sunbathing

Pigmentet melanin som gör oss solbrända ligger fördelat i överhudens många cellager. Av dessa cellager är det bara det yttersta lagret bestående av döda hornceller som man kan tvätta eller skrapa av. Det betyder alltså att man inte kan tvätta bort solbränna.

Trots det kan det dock ligga något i det du har hört. Huden reagerar nämligen olika på de två typer av ultravioletta strålar som finns i sol- och solarieljus. UVA-strålarna får nästan med detsamma hudens existerande pigment att skifta färg och bli mörkare, men denna effekt är kortvarig och försvinner igen efter 3–24 timmar.

UVB-strålarna får däremot huden att bilda mer pigment. Det är en mycket långsam process, som tar två till tre dygn för att komma igång, men resultatet är i gengäld synligt flera månader senare.

Solarium ger kortvarig solbränna

Ljuset i ett solarium ger betydligt kraftigare ultraviolett strålning än solen, och ljusrören utsänder ofta 10 till 15 gånger så mycket UVA-strålning som middagssolen.

Eftersom dessa strålar ger upphov till den mycket kortvariga solbränneeffekten, kan man alltså efter att ha solat solarium uppleva att en stor del av färgen försvinner igen efter några timmar. Om man under denna period tar ett bad, kan man kanske få intrycket att solbrännan tvättas bort, men så är alltså inte fallet.