Varför blir man skelögd?

När ett barn är skelögt beror det på en skada på nerverna i ögat.

Skeløjet barn

En skelögd person har skador på ögats nerver

När man är skelögd är ögonrörelserna inte koordinerade. Istället rör sig ögonen i olika riktningar. Skelning beror oftast på skador på de nerver som kontrollerar ögonrörelserna.

Skadorna kan uppstå under födseln när kraniet pressas samman på vägen ut ur moderns bäckenbotten, eller om barnmorskan hjälper barnet ut med tång.

Skelning kan också uppstå om synen på ögonen är så olika att de naturligt riktar blicken på var sitt ställe.

Att vara skelögd ökar risken för blindhet

Skelning påverkar ofta avståndsbedömningen. Det kan även leda till blindhet på det ena ögat då hjärnan – för att få lugn och ro i synfältet – stänger av ögat.

Läs mer om ögat

Genom att omdirigera ljusets vågor och reflexioner kan man lura synen så att föremål blir osynliga. Läs om utvecklingen av nya material som kan skapa en illusion av osynlighet, i vårt arkiv: