Shutterstock

Ska jag borsta tungan?

För några år sedan var tandborstarna utrustade med en tungborste på baksidan. Men är det verkligen nödvändigt att borsta tungan?

Det är inte bara tänderna som angrips av bakterieavlagringar. Munnen innehåller mellan 50 och 100 miljarder bakterier, och en stor del av dem finns på tungan.

Eftersom beläggningarna sitter fast på tungan kan de inte bara sköljas av med vatten utan måste borstas eller skrapas bort. Analyser visar att varannan person rengör sin tunga, men gynnar det munhygienen?

I en studie delades 30 försökspersoner in i två grupper. I den ena gruppen rengjorde deltagarna tungan, i den andra inte.

Under studien bedömde forskarna graden av beläggning på tungan och tog prover från både tungbeläggning och tandplack. Analyser visade att rengöring av tungan minskade antalet bakterier på tungan men hade ingen omedelbar effekt på plackbildning på tänder.

Förebygger hål och dålig andedräkt

En annan studie som inkluderade 60 män i åldern 20–55 visar dock att rengöring av tungan möjligen förhindrar karies. Bakterien Streptococcus mutans är en av de främsta anledningarna till karies, och forskarna fann att tungskrapning två gånger om dagen under en vecka avsevärt minskade salivens innehåll av Streptococcus mutans.

Bakteriebeläggningen på tungan är också den primära orsaken till dålig andedräkt, och forskning visar att regelbunden borstning av tungan kan minska lukten.