Sett på film: Kan svamp verkligen infektera hjärnan?

Efter att ha sett serien The Last of Us måste jag fråga om svampar kan angripa våra hjärnor och utlösa en pandemi. Finns den risken? Och vad skulle i så fall hända?

© HBO

De hjärninfekterande svamparna i The Last of Us är inte gripna ur luften. I naturen finns bland andra svampen Ophiocordyceps unilateralis, som tar över hjärnan hos myror och tvingar dem att klättra upp i ett träd. Där växer svampen ut ur zombiemyrans huvud och sprider sina sporer över marken nedanför.

Till skillnad från myrans är människohjärnan väl skyddad mot svamp tack vare blod-hjärn-barriären. Enskilda svamptyper kan dock smita förbi barriären, bland annat jästsvampen Cryptococcus, som utnyttjar våra immunceller som trojanska hästar.

Svamp i hjärnan kan leda till potentiellt dödlig hjärnhinneinflammation. Dödligheten beror bland annat på hur fort infektionen behandlas och om immunförsvaret är försvagat av exempelvis ålder eller sjukdom.

Forskare har också hittat tecken på att svampar uppför sig som parasiter och manipulerar vårt beteende eller ökar risken för Alzheimers sjukdom.

Global uppvärmning kan sätta fart på svampepidemi

Immunförsvaret är i allmänhet väl rustat att förhindra svampinfektioner – framför allt tack vare vår kroppstemperatur. Svampar föredrar en temperatur på 25-30 grader och därför är vår kroppstemperatur på 37 grader ett hinder för svamparnas tillväxt.

Forskare befarar dock att anpassningar till den globala uppvärmningen hjälper svampar att spridas vid högre temperaturer, vilket ökar risken för svampepidemier i framtiden.

Så bekämpar hjärnan svampinfektioner

Hjärnans immunförsvar är väl rustat att förhindra att svampar tar över kontrollen.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Svamp angriper hjärnan

Svampar kan infiltrera hjärnan under kirurgiska ingrepp eller bryta igenom blod-hjärn-barriären – exempelvis genom att använda immunceller som trojanska hästar, som smugglar in svampen i hjärnan.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Specialiserade nervceller försvarar

Speciella nervceller, kallade gliaceller, fungerar som hjärnans immunförsvar. Gliacellerna upptäcker svampen och slår larm. Det sker genom att immunämnen kallade cytokiner frisätts.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Immunceller städar upp

Cytokinerna tillkallar immunceller, kallade T-celler och neutrofiler, som får tillgång till hjärnan och bekämpar svamparna. För många immunceller kan dock leda till skadlig inflammation i hjärnan.