Sena måltider gör dig fetare och hungrigare

Det är inte så smart alltid att kylskåpet har inbyggt ljus. En ny studie visar att vi blir hungrigare och lagrar mer fett i kroppen om vi äter sent på kvällen.

Djur i det vilda äter när de är hungriga och behöver inte oroa sig för sin vikt. Så är det inte med oss människor.

En helt ny studie från USA avslöjar faktiskt att det värsta vi kan göra är att äta sent på kvällen.

Det påverkar kroppen på en rad olika sätt genom att öka vår aptit och förändra vår fettomsättning, vilket i slutändan gör att vi känner oss hungrigare och därmed går upp i vikt.

Fyra timmar gör stor skillnad

Den nya studien genomfördes på 16 personer i trettioårsåldern. Samtliga delatagare hade redan ett BMI på över 28, vilket är precis på gränsen till kraftig övervikt.

Syftet var att titta närmare på de bakomliggande mekanismerna som kan bidra till att förklara varför sena måltider ökar risken för fetma.

– Vi upptäckte att det gör stor skillnad om du äter fyra timmar senare än normalt. Det gäller nivån av hunger, hur vi bränner kalorier och hur kroppen lagrar fett, säger forskningsledaren Nina Vujovic vid Harvard Medical School i Boston, USA.

Blodprover och fettmätningar var avslöjande

Alla deltagare följde en detaljerad diet och var tvungna att genomföra två olika experiment som ett led i studien.

I ett experiment konsumerade deltagarna sina måltider vid normala tider på dagen, medan de i det andra experimentet konsumerades samma måltider fyra timmar senare.

Under tiden fick deltagarna mäta kroppstemperaturen, bedöma hungerkänslan, ta blodprover och mäta energiförbrukningen.

Forskarna tog även vävnadsprover för att se hur mycket fett testdeltagarna lagrade i sina kroppar.

Ändrade hungerhormoner

Det visade sig att det sena ätandet påverkade två hormoner i kroppen som är av avgörande betydelse för hunger och kroppsvikt.

Det ena hormonet heter leptin och främjar mättnadskänslan. Det andra hormonet, ghrelin, stimulerar känslan av hunger.

Genom att mäta nivåerna av de båda hormonerna samt deras inbördes samband kunde forskarna se att sent ätande hade en negativ effekt på hormonerna, vilket ledde till ökade hungerkänslor hos deltagarna.

De sena måltiderna hade också en bromsande effekt på deltagarnas kaloriförbränning, och gjorde att de lagrade mer fett. Samtidigt upplevde deltagarna ett större sug efter kött och salt mat. Behovet av salt ökade med hela 80 procent.

Fetma och sjukdom är sammankopplade

Forskarna nämner själva ett antal begränsningar för studien, bland annat att det var ett litet antal deltagare och att deltagarna inte kunde äta när de ville, vilket människor vanligtvis gör, utan var tvungna att följa ett schema.

Man med stor mage
© Shutterstock

Läs också:

Trots det ger resultaten en ledtråd som motiverar forskarna att hitta fler och bättre svar.

Det finns även goda skäl att fördjupa sig mer i saken. I dag är 650 miljoner människor i världen överviktiga och detta bidrar till stora hälsoproblem i form av kroniska sjukdomar och ökad risk för diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa former av cancer samt ökad dödlighet i samband med covid-19.