Shutterstock

Så skadliga är luftföroreningar för dina lungor

Minimala partiklar från luftföroreningar ansamlas i lungvävnadens lymfkörtlar, vilket resulterar i ett sämre försvar mot bland annat luftvägsinfektioner hos äldre personer.

Det händer kanske att vi småler när vi ser befolkningen i kraftigt förorenade storstäder som Beijing och Hongkong bära masker när de vistas utomhus. Men det är inte alls någon dum idé att ta på sig en sådan, för det har visat sig att luftföroreningar innehåller mikropartiklar som fastnar i lungvävnaden, där de kan försämra äldre personers försvar mot bland annat luftvägsinfektioner.

Kommer från avgaser och skogsbränder

Det som händer är att minimala partiklar från exempelvis bilavgaser, industriell förbränning, skogsbränder med mera absorberas i lungornas lymfvävnad. Denna sorts luftförorening kallas även partikelförorening. Enligt en studie av forskare vid Columbia University kan de ansamlade föroreningspartiklarna få katastrofala följder för lungornas eget försvar.

"Om lymfkörtlarna ansamlar tillräckligt stora mängder föroreningspartiklar kan de till slut inte utföra sitt arbete", förklarar Elizabeth Kovacs, som är cellbiolog och studerar inflammation och vävnadsskador vid University of Colorado Anschutz Medical Campus i Aurora, USA.

Lymfkörtlarna kan täppas igen

I lymfkörtlarna håller bland annat en del immunceller till, makrofager, som frossar i bakterier och olika främmande kroppar, som de fina partiklarna i luftföroreningar. När körtlarna är proppfulla med förorening minskar deras naturliga utsöndring av cytokiner, en sorts proteiner som hjälper till att aktivera andra immunceller.

Samtidigt klarar makrofagerna inte längre att absorbera mer förorening. Det är en kombination av dessa två faktorer som till slut drabbar lungornas egna immunförsvar som en slägga.

Luftföroreningar lungcancer

Trots att rökning är den största orsaken till lungcancer, så har den brittiska studien konstaterat att luftföroreningar är orsaken till vart tionde fall av lungcancer.

© Shutterstock

Läs också:

Forskarna bakom studien analyserade lymfvävnad från lungorna hos 84 organdonatorer i åldrarna 11–93 år. Ingen av donatorerna rökte eller hade tidigare varit storrökare. Utifrån den analyserade vävnaden kunde forskarna se hur lymfkörtlarna i lungvävnaden fylldes med alltmer förorenade partiklar för varje år som gick.

En ökande hot

Enligt deras studie kommer äldre personer att ansamla så mycket luftförorening att de helt enkelt inte kan lagra mer, vilket samtidigt hämmar deras kroppars förmåga att försvara sig mot ytterligare föroreningspåverkan.

"Föroreningar är ett pågående och ökande hot mot världsbefolkningens hälsa och existens", förklarar forskarna i artikeln. Det är värt att nämna att dödligheten i luftvägsinfektioner hos personer över 75 år är mer än 80 gånger så hög som hos yngre vuxna, och därför har ett fungerande lungförsvar avgörande betydelse.