Så här tar du hand om din kropp i karantän

Hemkarantän kan för många betyda mer soffläge och mindre rörelse. En studie visar dock att även korta perioder utan fysisk aktivitet kan få konsekvenser för din hälsa. Men det finns goda nyheter också.

Miljontals människor sitter just nu i karantän – antingen självvalt eller på läkares order. Det innebär att en stor del av vardagen plötsligt är begränsad till hemmets lugna vrå, vilket kan innebära att den fysiska aktiviteten körs i botten.

Och det kan få stora konsekvenser för din allmänna hälsa.

Två veckors passivitet påverkar kroppen

I en engelsk studie tittade forskare på vad som händer om fysiskt aktiva, unga personer (18–50 år) med ett BMI under 30 plötsligt slutade vara fysiskt aktiva under två veckor.

Före försöket gick samtliga testpersoner ungefär 10 000 steg om dagen, och under försöket reducerades aktivitetsnivån till max 1500 steg om dagen. Det gjordes inga förändringar i testpersonernas diet.

Efter två veckors inaktivitet uppmätte forskarna följande förändringar i testpersonernas hälsa:

  • Den fysiska formen försämrades med fyra procent
  • Midjemåttet ökade med lite mer än en centimeter
  • Leverfettet ökade med 0,2 procent
  • Kroppsfettet ökade med 0,5 procent
  • Insulinresistensen ökade lite
  • Ett speciellt fett i blodet, kallat triglycerider, ökade lite
  • Genomströmningen i kroppens blodkärl försämrades

Resultaten visade alltså att även en kort tids passivitet sätter spår i kroppen och ökar risken att drabbas av sjukdomar, exempelvis diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Den goda nyheten – du kan återställa din hälsa

Läget är lyckligtvis inte helt kört. Forskarna tittade också på hur kroppen reagerar när den fysiska aktiviteten återupptas. Efter två veckor tillbaka i deras normala, aktiva livsstil hade testpersonernas hälsa i stort sett återgått till utgångspunkten.

Studien understryker dock hur viktigt det är att se till att röra på kroppen varje dag.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar 150 minuters motion i måttlig intensitet eller 75 minuters motion i hög intensitet varje vecka. Och även du begränsas av karantänen, så kan du faktiskt uppnå de målen.

Du kan bland annat göra följande:

  • Lägg in små aktiva pauser under dagens lopp. Det kan vara allt från riktig träning till lek med barnen eller städning i hemmet.
  • Om du arbetar hemifrån, så tänk på att byta ställning – det är bra för dig att ställa dig upp flera gånger under arbetsdagen, om möjligt.
  • Gå eller spring en tur utomhus – men tänk på att hålla rekommenderat avstånd till andra människor.