Varför rodnar vi?

Rodnad beror på att blodådrorna i huden utvidgas och har varit en viktig signal om sinnesstämning innan människan fick ett språk.

Rodnad

Vi kan inte styra vår rodnad

Rodnad orsakas av en utvidgning av små blodkärl i huden och är en reaktion som utlöses av det autonoma nervsystemet som vi inte kontrollerar.

Vanligtvis rodnar vi när vi känner oss osäkra, oroliga eller när vi skäms. Innan människan fick ett språk var rodnad en viktig signal för att visa vårt humör och våra känslor.

Det händer när vi rodnar

? Om vi till exempel skäms eller blir generade aktiveras den del av det autonoma nervsystemet som kallas gränssträngen. Det är en nervsträng som löper utefter ryggraden och som börjar precis under kraniet och fortsätter ned till svanskotan.

? Gränssträngen skickar ett meddelande via nervtrådarna till blodkärlen om att dessa ska utvidga sig.

? När blodkärlen utvidgar sig strömmar det mer blod igenom kärlen. Det visar sig som rodnad i ansiktet och hos vissa även på halsen och i nacken

Rodnad och blyghet har att göra med personligheten

Vissa människor har personlighetsdrag som gör dem mer blyga eller oroliga än andra. Det kan avläsas i hjärnan. Läs mer om fem olika personlighetstyper i vår artikel: