Vad orsakar likstelhet?

När levande varelser dör stelnar deras kroppar och blir orörliga. Vad beror det på att likstelhet, eller så kallad rigor mortis, uppstår?

Rigor mortis - Vad orsakar likstelhet?

I populärkultur är rigor mortis – eller likstelhet – ofta ämne för skämt och roliga situationer. Men vad är rigor mortis och vad orsakar det?

Musklerna stelnar vid rigor mortis

Rigor mortis eller likstelhet uppstår vanligtvis tre-fyra timmar efter det att döden inträffat, när musklernas energilager är tömda.

Musklerna använder energi för att kunna arbeta och dra ihop sig. Men den största energiförbrukningen uppstår faktiskt när musklerna ska slappna av – att musklerna drar ihop sig kräver ingen energi.

När kroppens muskler har använt upp all sin energi stelnar de i en sammandragning som kallas likstelhet eller rigor mortis. Musklerna blir mjuka och slappa igen först efter cirka tre dagar när musklerna har börjat brytas ned.

Muskler är uppbyggda av fibrer med två fintrådiga proteiner, aktin och myosin, som ligger sida vid sida och kan glida längs med varandra så att muskeln drar ihop sig. När döden inträffar och musklerna inte längre tillförs någon energi, förblir aktin- och myosintrådarna låsta till varandra så att muskeln stelnar.

Till följd av rigor mortis

Rigor mortis gör kroppen stel.

© Shutterstock

Livets sista muskelsammandragningar fortsätter fram till rigor mortis

Efter själva kroppens död tar det tre-fyra timmar för rigor mortis att inträda.. Det finns dock ett antal förhållanden som inverkar på rigor mortis, exempelvis temperatur.

I varmare klimat uppstår likstelheten snabbare jämfört med kallare klimat. Högre temperatur ger nämligen en bättre grogrund för bakterier och påskyndar processen medan kallare temperaturer gör den långsammare.

Vad kan rigor mortis berätta för oss?

Rigor mortis kan ge kriminaltekniker en uppfattning om tidpunkten då döden inträffade utifrån en beräkning av hur långt kroppen befinner sig i förruttnelseprocessen.

Rigor mortis kan också i vissa fall berätta om ett lik har förflyttats av en eventuell gärningsman efter tidpunkten för dödsfallet. Ett lik blir “låst” av rigor mortis efter några timmar. Om en av kroppsdelarna sticker ut från kroppen som om någon har dragit i den kan det vara ett tecken på att liket har flyttats efter det att döden inträffade.