Anh Nguyen / Unsplash
PMS

PMS: Var tolfte kvinna riskerar självmordstankar

Upp emot åtta procent av alla kvinnor i fertil ålder drabbas varje månad så allvarligt av PMS att självmordstankar och ångestattacker är vardag.

I stort sett alla kvinnor upplever svårigheter inför menstruationen – vanligtvis 1–2 veckor fram till blödningen. För majoriteten är problemen som tur är begränsade.

Men för en del kvinnor är problemen så allvarliga att de påverkar livskvaliteten och kan jämföras med att ha depression, medan det för en mindre grupp kvinnor – upp emot åtta procent – kan vara direkt livshotande.

För nästan var tolfte kvinna är irritabilitet, kraftiga humörsvängningar, aggressivitet, raseriutbrott, panikångest och till och med självmordstankar alltså återkommande månad efter månad.

Det visar forskningsresultat från University of California Los Angeles.

Hormoner ger depressionstillstånd

Premenstruellt Syndrom (PMS) drabbar i viss mån upp till 85 procent av alla kvinnor som menstruerar, uppskattar den amerikanska obstetriska och gynekologiska föreningen, ACOG.

Orsaken är i övervägande grad de hormonförändringar som infinner sig under menstruationscykeln, och de fysiska och psykiska symptomen är för de allra flesta värst de sista två dagarna innan menstruationen.

Andra förstärkande orsaker till PMS är rökning, alkohol, sömnbrist, vitaminbrist, saltrik kost och befintliga psykiska problem – bland annat depression – medan regelbunden motion och sunda kostvanor kan hämma symptomen.

Vanliga PMS-symptom är förvillande lika depressionssymptom och inbegriper bland annat:

  • Ökade humörsvängningar

  • Ihållande irritabilitet

  • Sömnbesvär

  • Aggressivitet riktad mot andra

  • Depression

  • Känslor av ångest och vanmakt

  • Koncentrationssvårigheter

Därtill kommer en rad fysiska symptom som omfattar allt från akne till viktökning, ätstörningar, huvudvärk och bröstsmärtor.

Svår PMS kan kräva antidepressiv behandling

P-piller har visat sig vara effektiva för att hålla de flesta PMS-symptom i schack, men för gruppen av kvinnor med speciellt kraftig PMS kan p-piller vara verkningslösa mot symptomen.

Kraftiga antidepressiva läkemedel, så kallade selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), har en gynnsam effekt och de ordineras mot svår PMS bland annat i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och USA.

För de berörda kvinnorna försvinner deras PMS först på allvar när de återkommande hormonförändringarna upphör i samband med klimakteriet.