Shutterstock
Penisförstoring - genomsnittlig penisstorlek

Penisstorlek – så stor är den genomsnittliga och världens största penis

Storleken är inte allt. Ändå är många män mycket intresserade av längd och omkrets när det gäller deras egen penis. Illustrerad Vetenskap svarar på alla dina frågor om storleken i de nedre regionerna.

Det manliga könsorganet, penisen, pitten, snoppen, kuken, lemmen, pillen, picken, ballen, staken, tasken, petterniklas. Kärt barn har många namn.

Oavsett vad man kallar det manliga könsorganet, så är många intresserade av både längd och tjocklek. Men hur stor är en genomsnittlig penis? Vem har längst penis och kan man göra något för att få en större penis?

I den här artikeln får du svar på allt du behöver veta om det manliga könsorganet.

Hur stor är en genomsnittlig snopp?

Den genomsnittliga penisen är 13,12 centimeter lång i erigerat tillstånd och 11,66 centimeter i omkrets.

En genomsnittlig slak penis är 9,16 centimeter och 9,31 centimeter i omkrets.

Det kom engelska forskare från King’s College London fram till efter att 2014 ha samlat in mätningar av penisstorlekar från 20 olika studier, som sammanlagt omfattade 15 521 män från 16 länder.

Under arbetets gång hade forskarna sorterat bort ett flertal andra studier som ansågs vara opålitliga, exempelvis för att de hade för få deltagare eller använde sig av självrapporterade penisstorlekar.

Fem mått analyserades: penisens längd i erigerat och slakt tillstånd, dess längd i slakt, men helt utsträckt, tillstånd, och dess omkrets i erigerat och slakt tillstånd.

Längden mättes från penisens rot, ända inifrån benet och ut till spetsen, medan omkretsen mättes antingen vid penisens rot eller dess mitt.

De engelska forskarna kom fram till dessa resultat för en genomsnittlig penis:

  • Längd på erigerad penis: 13,12 centimeter
  • Längd på slak penis: 9,16 centimeter
  • Längd på utsträckt, slak penis: 13,24 centimeter
  • Omkrets på erigerad penis: 11,66 centimeter
  • Omkrets på slak penis: 9,31 centimeter

Dessutom ritade de upp diagram som visar spridningen i penisstorlekar. Det översta diagrammet avslöjar exempelvis att 85 procent av alla män har en erigerad penis på under 15 centimeter.

Diagram över penisstorlekar – längd och omkrets

Centimeter på y-axeln och procentandel på x-axeln.

langd pa penis slakt tillstand

Längd på penis – slakt tillstånd

langd pa penis slakt och utstrackt tillstand

Längd på penis – slakt och utsträckt tillstånd

langd pa penis erigerat tillstand

Längd på penis – erigerat tillstånd

omkrets av penis slakt tillstand

Omkrets av penis – slakt tillstånd

omkrets av penis erigerat tillstand

Omkrets av penis – erigerat tillstånd

Vem har världens längsta penis?

Innehavare av världens längsta penis är troligen amerikanen Jonah Falcon.

Hans penis har uppmätts till 24 centimeter i slakt tillstånd, 34 centimeter i erigerat tillstånd och 20 centimeter i omkrets. Enligt Falcon blir han lite smått yr när han får erektion.

Falcon har innehaft rekordet sedan 1999, men 2015 utmanades han av mexikanen Roberto Esquivel Cabrera. Cabreras penis är tydligen 48 centimeter lång.

Enligt läkaren Jesus Muro, som har CT-skannat Cabreras penis, består penisen dock huvudsakligen av förhud. Själva penisen är 16 till 18 centimeter lång. Den långa förhuden kan eventuellt bero på att Cabrera har försökt sträcka ut sin penis sedan han var tonåring.

Vem har världens kortaste penis?

Innehavaren av världens kortaste penis är svårare att lokalisera.

I en amerikansk studie från 2014, med självrapporterade mått från 1 661 män, ingick en anonym man en penis med erigerad längd på fyra centimeter. I samma studie ingick fem män med penisar vars erigerade omkrets var tre centimeter.

En penis med en slak, utsträckt längd på mindre än cirka 8,5 centimeter går under beteckningen mikropenis, och fenomenet förekommer hos en av 160 män.

I vilket land finns den största penisen?

Den största penisen sitter på Jonah Falcon som lever i USA.

Men det finns annars ingenting som tyder på att könsorganen är större i vissa länder.

Tidigare studier har visat att afrikaner har längre penisar än européer, medan asiater har mindre.

Men de studierna anses inte vara pålitliga, och de engelska forskarna fann ingen signifikant skillnad i penisstorlek olika nationaliteter emellan i pålitliga studier.

Detta resultat innebär inte nödvändigtvis att det inte finns skillnader mellan nationaliteter, utan bara att vi ännu inte har tillräckligt många och tillräckligt omfattande mätningar för att kunna dra den slutsatsen. Det saknas exempelvis studier på afrikanska män.

Endast i två studier undersöktes afrikanska män söder om Sahara – och där låg måtten nära det internationella genomsnittet.

Erektion - svällkroppar
© Shutterstock

Är penis en muskel?

Hur får man en större penis?

En uppsjö av olika produkter, exempelvis piller och pumpar, ger många män hopp om en större penis.

Produkternas effekt är i allmänhet inte underbyggda av vetenskapliga studier, men en del kan eventuellt förstora en penis.

Tabletter, som innehåller exempelvis vitaminer eller hormoner, har ingen dokumenterad effekt och kan i vissa fall till och med vara direkt skadliga.

Så kallade penispumpar är inte heller effektiva. Ett försök visade att sex månaders användning av pumpen inte förändrade penisens storlek.

Penispump för att öka penisens storlek

Även om penispumpen inte kan öka penisens storlek, så kan den vara effektiv mot potensproblem.

© Shutterstock

Vissa män försöker göra sin penis större med hjälp av övningar, som exempelvis går ut på att pressa blod från roten till penisens ollon, men övningarna har ingen dokumenterad effekt.

Injektioner av nervgiftet botox har däremot i en studie visat sig öka en slak penis längd, eftersom giftet förhindrar att penisen drar ihop sig.

Penisstorlek - botox

Injektioner med nervgiftet botox kan hjälpa till att öka penisens storlek.

© Shutterstock

Även apparater som sträcker ut penisen har visat sig ha en viss effekt. Flera studier har visat att dessa apparater ökar penisens längd i slakt tillstånd.

I ett försök med 21 män kom man exempelvis fram till att minst fyra timmars dagligt bruk av apparaten under sex månaders tid resulterade i en ökning på 2,3 centimeter i slakt tillstånd och en ökning i slak, utsträckt längd på 1,7 centimeter.

Kirurgi är en annan möjlighet och läkare har försökt med olika sorters ingrepp, som exempelvis att skära av ligament mellan penisen och blygdbenet eller att transplantera fett eller brosk till penisen.

Vissa metoder ökar tydligen penisens längd, men det saknas i allmänhet pålitliga vetenskapliga bevis och risken för bestående med är hög.

När slutar penisen att växa?

Det manliga könsorganet börjar växa i längd och tjocklek när pojkar hamnar i puberteten vid 12 till 13 års ålder.

Efter det fortsätter det att växa fram till slutet av tonåren eller början av 20-årsåldern, då puberteten slutar.

Hur snabbt det växer under puberteten varierar från person till person.

En studie från 2010 visade dock att den genomsnittliga tillväxttakten var 1,3 centimeter per år mellan 11 och 15 års ålder. Penisen fortsatte därefter att växa, men i ett något långsammare tempo.

Vad avgör storleken på penis?

I den engelska studien av penisstorlekar från 2014 tittade forskare närmare på sambandet mellan penisstorlek och andra faktorer som ras, längd och fotstorlek.

Penisstorlek och längd och vikt

Ett flertal studier tyder på att längre män även har längre penisar, men den kopplingen är inte tillräckligt stark.

Sambandet mellan vikt eller BMI och penislängd är mer komplicerat.

En del studier tyder på att män med högre vikt och eller BMI har längre penisar, medan andra visar att det inte finns något samband, eller att det förhåller sig tvärtom.

Penisstorlek och fötter och händer

En studie fann ett svagt samband mellan fotstorlek och penislängd, medan en annan inte fann något sådant samband.

Forskarna också tittat på fingerlängd, och en studie av män, vars ringfinger var relativt långt i förhållande till pekfingret, visade sig ha en längre penis.

Kopplingen mellan fingerlängd och penisstorlek beror tydligen på att de båda måtten påverkas av testosteronnivå under fosterutveckling.

Penisstorlek och näsa

En studie från Kyoto Prefectural University of Medicine påvisas ett samband mellan näsans storlek och penisens storlek. Studien baserades på 26 nyligen avlidna japanska män i åldern 30-50 år.

Forskarna mätte olika kroppsdelar, inklusive längden på näsorna och hur längden penis i utsträckt tillstånd där det sistnämnda kan ge en indikation på hur stor männens erigerade penis var när de levde.

Mätningarna avslöjade en koppling mellan de båda kroppsdelarna, vilket antyder att storleken på penis kanske inte avgörs av ålder, längd eller vikt utan att den i stället bestäms genetiskt.

Forskarna vet ännu inte varför näsans och penisens längd hänger samman och därför kommer de fortsätta att undersöka förhållandet mellan dessa kroppsdelar.

Penisstorlek – staty
© Shutterstock

Under antiken stod små penisar högst i kurs

Föredrar kvinnor stora penisar?

Allt fler studier har gjorts för att utröna kvinnors preferenser vad gäller penisstorlek. Och det finns vissa belägg för att en större penis attraherar det kvinnliga könet.

I en studie från 2013 ombads 105 kvinnor att värdera 53 datorgenererade manliga modeller, som varierade i höjd, kroppsform och penisstorlek.

Resultaten visade att kvinnorna föredrog de långa männen med breda axlar och smala höfter. Storleken på modellernas penis visade sig också spela en viss roll. Kvinnorna attraherades nämligen mer av en större penis än en liten penis – speciellt om mannen dessutom var lång.

I en annan studie från 2015 testade forskare 75 kvinnors preferenser genom att låta dem betygsätta 33 stycken 3D-utskrivna penisar i olika storlekar.

Resultatet avslöjade att kvinnorna föredrog en penis som låg lite över genomsnittet, och att deras preferenser varierande beroende på förhållandets natur.

Under ett långvarigt förhållande föredrog kvinnorna en penislängd på 16 centimeter och en omkrets på 12,2 centimeter, medan de under en kortare romans föredrog en längd på 16,3 centimeter och en omkrets på 12,7 centimeter.

84 procent är nöjda med sin partners penisstorlek

En större studie med 52 031 heterosexuella män och kvinnor från 2006 visade att även om kvinnorna kanske hade föredragit en större penis, så är majoriteten nöjda med sina partners penis.

I studien ansåg 67 procent av kvinnorna att deras partners penis var av genomsnittlig storlek. 27 procent ansåg att den var stor, medan bara sex procent ansåg att den var liten.

Tittade man på kvinnornas tillfredsställelse svarade 84 procent att de var nöjda med sin partners penisstorlek, 14 procent önskade att deras partners penis var större och fyra procent skulle föredra om deras partners penis var mindre.