Över hur stora avstånd skadar passiv rökning?

Våra grannar röker på altanen och vi känner röklukten hos oss. Trappuppgången luktar också rök. Är det skadligt för vår hälsa?

Barn utsatt för passiv rökning

Passiv rökning har speciellt negativ inverkan på barn, eftersom de andas in mer rök per kilo i kroppsvikt än vuxna.

© Shutterstock

Enligt de amerikanska hälsomyndigheterna finns det inget säkert avstånd från en tänd cigarett.

Med andra ord: När du känner lukten av cigarettrökning utsätts du för dess upp emot 7 000 giftiga kemiska ämnena.

Det amerikanska företaget Inogen, som producerar syreapparater till människor med nedsatt lungfunktion, har genomfört ett försök med en partikelräknare utomhus. Även om försöket visade att koncentrationen av farliga partiklar minskar med avståndet till rökningen var den fortfarande 46 procent för hög när cigaretten befann sig på åtta meters avstånd.

Passiv rökning skadar utsatta grupper

Passiv rökning ökar risken för cancer. Det visade exempelvis en stor analys som publicerades 2018, som jämförde resultaten från 40 olika studier.

Analysen visade också att effekten av passiv rökning är störst för kvinnor, som löper förhöjd risk att drabbas av både bröstcancer och lungcancer.

Passiv rökning är också kopplad till förhöjd risk att drabbas av stroke, särskilt bland icke-rökare, som regelbundet utsätts för rök från andra.

Cigarettrök är särskilt skadligt för barn, eftersom de andas in mer luft per kilo per kroppsvikt än vuxna, samt äldre personer därför att deras hälsa och immunsystem generellt sätt är svagare.

Personer med hjärt- eller lungsjukdomar kan också få mer allvarliga symtom av passiv rökning, medan passiv rökning hos gravida är kopplade till låg födelsevikt.

Cigarettrök är full av gifter

Kolmonoxid

Reducerar mängden syre i blodet

Tjära

Orsakar lungcancer och luftvägssjukdomar

Kadmium

Ökar risken för benskörhet

Bly

Ger hjärnskador och nedsatt IQ hos barn