Shutterstock
Hörselförlust

Över en miljard ungdomar riskerar hörselförlust

Två faktorer hotar att förstöra hörseln hos nästan hälften av världens tonåringar och unga vuxna.

Eh, förlåt, vad sa du?

Samtalet flyter på, men du kan inte följa med, för du har svårt att höra vad som sägs.

Den känslan är det nog många som känner igen.

Och ni visar resultaten i en ny studie på att en jättestor andel av världens alla ungdomar i framtiden kommer att kunna känna igen sig i det scenariot.

Det finns nämligen risk för hörselförlust på både kort och lång sikt, konstaterar en studie som nyligen har publicerats i British Medical Journal Global Health.

Studien grundas på en vetenskaplig genomgång av forskning inom ämnet och pekar på att mellan 670 miljoner och 1,35 miljarder tonåringar och unga vuxna riskerar att skada sin hörsel.

De två bovarna i dramat

Genomgången bygger på data från 19 046 personer i åldrarna 12–34 år från 20 olika hög- och medelinkomstländer. Forskarna bakom studien har nått fram till sin slutsats genom att titta på hur många av de unga som lyssna på ljud som överstiger 80 decibel i mer än 40 timmar i veckan.

En ljudnivå på över 80 decibel anses nämligen av de flesta experter vara potentiellt skadligt för vår hörsel.

Det kan jämföras med att ett tyst samtal på ett bibliotek har en ljudnivå på omkring 25 decibel.

Ljudet från trafiken från en bullrig gata når vanligtvis upp på mellan 50–60 decibel, medan musiken på en nattklubb och ljudet från en borrmaskin kan nå ända upp till 100 decibel.

Forskarna fokuserade på två saker, som är förknippade med extra hög risk för hörselförlust.

Dels undersökte de ljudet de ungas öron utsätts för när de sätter in ett par hörlurar i öronen och höjer volymen. Och dels den ljudnivå ungdomarna upplever när de besöker de barer, diskotek och nattklubbar som spelar öronbedövande hög musik.

Party

Det är i synnerhet hög musik på barer och andra spelställen – och musik vi lyssnar på i hörlurar – som utgör en stor risk.

© Shutterstock

Enligt studiens resultat löper 23,8 procent av de ungdomar som lyssnar på musik i sina hörlurar på hög volym, hög risk att drabbas av en hörselskada.

Detsamma gäller nästan hälften av de ungdomar som utsätter sina öron för hög musik på nattklubbar eller andra spelställen.

Örats "snäcka" förstörs

Tröskeln för när det höga ljudet är direkt skadligt för hörseln varierar från person till person.

Men en sak är säker: Det är riskabelt att utsätta hörseln för höga decibelnivåer under längre tid åt gången.

Det är framför allt hörselsnäckan, cochlea, i det inre örat som påverkas av mycket buller.

Cochlea

Illustrationen visar hur en ljudvåg leds in i örat mot snäckan (cochlea). Där sätter ljudvibrationerna de små hårcellerna i rörelse och omvandlar ljudvågorna till signaler, som skickas vidare till hjärnan via hörselnerven.

© Shutterstock

För inuti hörselsnäckan sätter ljudvibrationerna små hårceller, som är fästa vid nervfibrer, i rörelse. På så sätt omvandlas ljudvågor till signaler, som skickas vidare till hjärnan via hörselnerven.

Men om de små hårcellerna dränks i högt ljud kan de börja skicka oregelbundna eller otydliga signaler till hörselnerven, vilket kan få förödande konsekvenser för hörseln.

För en del kan det kanske låta otroligt att mer än en miljard ungdomar skulle löper risken att tvingas leva ett liv med låg ljudnivå.

Men studiens uppskattning stämmer faktiskt överens med andra skattningar på området.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar alltså att mer än 50 procent av alla mellan 12 och 35 år lyssnar på musik via deras "personliga ljudenheter" på en ljudnivå som är så hög att deras hörsel är i fara.