Förstörda nerver kan repareras blixtsnabbt

Forskare från Texas har utvecklat en metod som läker förstörda nerver.

När nerver slits av vid en olycka, kan det uppstå förlamningar eller känselbortfall. I bästa fall växer den förstörda nerven långsamt ihop, eller så kan en kirurg sy ihop den. I båda fallen återfår dock nerven sällan sin fulla förmåga att leda nervsignaler.

Nu har forskare i Texas utvecklat en metod som läker nerver. På råttor som förlamats i benen behandlades nerverna med tre olika lösningar. Därmed återfick över 98 procent av djuren nästan hela sin rörlighet på några dagar. Forskare testade behandlingen genom att skära av råttornas ischiasnerv, som går ned till benen. Därigenom förlorade råttorna över 93 procent av rörligheten.

Med traditionell behandling – som alltså innebär att kirurgen endast syr ihop ändarna på den avskurna nerven – ökade rörligheten långsamt till 77 procent under loppet av tre månader. Om behandlingen däremot kombinerades med tre läkande lösningar, uppnådde man en mycket snabbare förbättring. Efter en månad var rörelseförlusten nere i 40 procent och sjönk ytterligare till 28 procent.

Tre vätskor reparerar nerven

Genom att tillsätta tre olika vätskor till en avskuren nerv kan forskarna få nerven att läka – nästan utan att förmågan att leda nervsignaler försämras.

Gammal metod 1. Kroppen försöker läka brottet genom att försegla nervernas ändar. 2. Läkaren syr ihop nervändarna, men förseglingen har minskat förmågan att leda signaler.

Ny metod 1. Den första lösningen med antioxidanter hindrar nervändarna att förseglas. 2. Vätska med polyetylenglykol smälter ihop nervändarnas membran. 3. Kalklösning förseglar brottet, och nerverna kan åter sända nästan normala signaler.