Näsan larmar om sjukdomar

En brittisk kvinna kan peka ut patienter med Parkinsons sjukdom på deras doft, och alla kan lukta sig till om en person är sjuk eller frisk. Det visar två nya försök. Nu vill forskarna använda våra dofter för att ställa diagnoser.

I ett försök pekade Joy Milne ut patienter med Parkinsons sjukdom enbart genom att lukta på deras t-shirtar.

© Chris Watt

Bara genom att lukta på tolv personers t-shirtar har brittiska Joy Milne pekat ut vilka av dem som led av Parkinsons sjukdom.

Försöket, som utfördes på University of Edinburgh, kom till efter att Joy Milne märkte att hennes man fick en speciell trä- och myskaktig kroppslukt efter det att han drabbades av Parkinsons sjukdom.

Sjuka människor luktar dåligt

Joy Milnes näsa är ovanligt vass, men faktum är att alla människor har en överraskande förmåga att känna doften av sjukdomar. Det visar ett försök på Karolinska Institutet i Sverige.

Där gav forskarna försökspersoner en injektion av ett ämne som utlöser en reaktion i immunförsvaret.

Då andra försökspersoner därefter luktade på de "sjukas" t-shirtar uppgav de att de här personernas svettlukt var kraftigare och värre än en kontrollgrupps.

Förmågan att lukta sig till sjukdomar har troligtvis spelat en roll för människans överlevnad eftersom det hjälper oss att undvika smittor.

Elektronisk näsa avslöjar 17 sjukdomar

Nu har forskare börjat intressera sig för att använda dofter för att ställa diagnoser på ett snabbt och enkelt sätt.

Den israeliske läkaren Hossam Heick har utvecklat en elektronisk näsa som kan fånga upp och identifiera speciella “doftavtryck” från 17 olika sjukdomar.

Läkaren Hossam Haick andas på en den elektroniska näsans sensorer som skickar information till en dator.

© Technion-Israel Institute of Technology