När växer musklerna?

Vi vet att muskler växer när vi tränar. Men vad händer egentligen i kroppen?

biceps 3D
© Shutterstock

Att kroppens muskler växer beror på att det bildas extra så kallade filament i de muskel-fibrer som musklerna består av. Filamenten är de strukturer som aktiveras för att en muskel skall kunna dra ihop sig.

Vid hård träning aktiveras musklerna till gränsen för sin förmåga, och kroppen kompenserar för detta genom att öka styrkan hos den enskilda muskeln.

Det sker genom igångsättning av en kaskad av processer, som innebär att det bildas mer protein i den enskilda muskel-fibern. Dessa proteiner bygger upp filamenten, och därmed blir muskeln större och starkare.

Processen inleds under styrketräningen, och redan tre till fyra timmar efter träningen har det bildats en del nya proteiner i musklerna. Större delen av muskeltillväxten sker inom det första dygnet efter träningen.