Nanoplåster löser upp kulmagen

Ett plåster belagt med mikroskopiska nålar kan få fett att försvinna. Forskare vill använda det i kampen mot övervikt och diabetes.

Magfett
© COLUMBIA UNIVERSITY MEDICAL CENTER & SHUTTERSTOCK

Amerikanska forskare har utvecklat ett plåster som har laddats med ämnen som omvandlar så kallat vitt fett till brunt fett. På så sätt vill forskarna avlägsna utvalda fettdepåer från kroppen.

Vit fettväv är kroppens upplagringsställe. Det sätter sig vanligtvis på magen, låren och höfterna och magasinerar överskottsenergi.

Brunt fett har vi däremot bara lite av som vuxna. Det är fullt av mitokondrier och förbränner fett till värme när vi fryser.

Bruna fettceller förbränner enorma mängder energi och därför har forskare länge utvecklat läkemedel som omvandlar vita fettceller till bruna.

Problemet med läkemedlen är bara att de har obehagliga biverkningar i flera olika organ.

Plåster transporterar läkemedlet direkt till fettdepåerna

Nu har amerikanska forskare lyckats införa läkemedel direkt i utvalda fettdepåer hos överviktiga möss:

Ett plåster fullt med mikroskopiska nålar för in nanopartiklar med medicin under huden.

Nanoplaster

Plåstret är belagt med rader av nålar som var och en mäter 300 gånger 800 μm.

© COLUMBIA UNIVERSITY MEDICAL CENTER & SHUTTERSTOCK

Forskarna testade genom att klistra ett nytt plåster på magen hos överviktiga möss var tredje dag under fyra veckor.

Mössens fett minskade med 20 procent där plåstret hade suttit, och deras fasteblodsocker blev signifikant lägre.

Mikronålar träffar fettcellerna mer exakt

Forskarnas nya plåster friger endast medicin till små områden så att onödiga biverkningar i resten av kroppen kan undvikas.