Shutterstock

Nanopartiklar ger mörkerseende

En kanyl i ögat kan i framtiden leda till en bättre syn. Forskare har upptäckt att speciella nanopartiklar kan ge syncellerna förmågan att se värmestrålning.

Föreställ dig att du i totalt mörker kan se allt som avger värme – byggnader, smartmobiler, människor och djur.

Det kan snart bli verklighet, med tanke på att amerikanska och kinesiska forskare har kommit på en metod som gör att möss kan se infrarött ljus. Forskarna menar att tekniken bara behöver anpassas en smula innan den kan överföras till människan.

Normalt kan både möss och människor enbart se ljus med våglängder mellan 380 och 740 nanometer. Vi kan alltså inte se infrarött ljus, som börjar vid 800 nanometer och sträcker sig ända upp till en millimeter i det elektromagnetiska spektret.

Det har forskarna nu ändrat med hjälp av nanopartiklar som de sprutade in i ögonen på möss. Partiklarna binder sig till näthinnans synceller, de så kallade tapparna och stavarna. När infrarött ljus träffar en nanopartikel förkortas ljusets våglängd, så att nanopartikeln faller inom det normalt synliga spektret.

Beläggning på näthinnan gör osynligt ljus synligt

Ljus som passerar ögats lins översätts till nervsignaler först när det träffar näthinnans synceller längst bak i ögat. Genom att belägga syncellerna med speciella nanopartiklar kan forskarna få dem att uppfatta ljus som normalt är osynligt.

Nanopartiklar sprutas in i ögat

Med en kanyl för forskare in specialdesignade nanopartiklar i ögat.

1

ögats näthinna fångar partiklarna

Nanopartiklarna vandrar till näthinnan och sätter sig fast på syncellerna.

2

Nanopartiklarna över­sätter infrarött ljus till grönt

När infrarött ljus träffar en nanopartikel, ändras våglängden från 980 till 535 nanometer. Nu är våglängden synlig för syncellerna, som registrerar ljuset som grönt. Synspektret har därmed ökats med 66 procent.

3
© Shutterstock

Forskarna experimenterade med nanopartiklar som förvandlar våglängden 980 nanometer till 535 nanometer, och därmed vet de att försöksmössen har uppfattat infrarött ljus som grönt.

Tekniken ska hjälpa färgblinda

Forskarna visade på flera sätt att mössen uppfattade infrarött ljus. De lät bland annat mössen simma i en bassäng i vilken en liten plattform som mössen kunde vila på var dold under ytan.

En infraröd skylt visade vägen till plattformen. Till skillnad från de obehandlade mössen hittade de behandlade mössen hittade snabbt denna.

Värmestrålningen från en katt i mörker blir plötsligt synlig för möss när dessa får nanopartiklar insprutade i ögonen.

© CHUCK SWARTZELL/VISUALS UNLIMITED/SPL

Forskarna vill använda tekniken till att avhjälpa olika synfel, exempelvis färgblindhet. Om ögats synceller har svårt att uppfatta rött ljus kan nanopartiklar ändra våglängden till ett område som cellerna reagerar på.

© Shutterstock