Väger muskler mer än fett?

Det är inte fel att säga att muskler väger mer än fett – faktiskt nästan 20 procent mer. Det beror på att fettceller först och främst innehåller triglycerider, som är lättare än de proteiner och det vatten som muskelceller består av. Omkring 87 procent av en fettcell består av fett. Resterande 13 procent utgörs av bland annat cellmembranen, cellens kärna och mitokondrierna, som producerar energi. Muskelceller, även kallade muskelfibrer, är en mycket speciell typ av celler – framför allt för att de är så stora.

1 september 2009

Det är inte fel att säga att muskler väger mer än fett – faktiskt nästan 20 procent mer. Det beror på att fettceller först och främst innehåller triglycerider, som är lättare än de proteiner och det vatten som muskelceller består av. Omkring 87 procent av en fettcell består av fett. Resterande 13 procent utgörs av bland annat cellmembranen, cellens kärna och mitokondrierna, som producerar energi. Muskelceller, även kallade muskelfibrer, är en mycket speciell typ av celler – framför allt för att de är så stora. Vissa muskelfibrer är flera centimeter långa, då de till exempel går från ena änden av lårmuskeln till den andra. De mycket långsträckta cellerna är ofta mellan 0,02 och 0,1 millimeter i diameter. De har flera cell-kärnor, som ligger med mellanrum nära cellens membran. Cellerna har nämligen bildats genom sammansmältning av ett stort antal celler, som är förstadier till muskelfibern. Normalt har celler annars bara en enda kärna, och deras storlek mäts i miljondelar av en meter. En typisk fettcell är cirka 0,1 millimeter i diameter. Muskelcellernas huvudbeståndsdel är långa trådar som heter myofibriller. De får musklerna att dra ihop sig, sitter i muskelcellernas längsriktning och består huvudsakligen av proteinerna actin och myosin. Dessutom är cellerna rika på mitokondrier, som producerar den kemiska energi som myofibrillerna använder sig av för att dra sig samman. Muskelcellerna är alltså rika på ämnen, som är tyngre än de ämnen det finns mest av i fettceller. Därför väger en kubikcentimeter muskel 1,06 gram, medan samma volym fettvävnad väger 0,9 gram.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: