Märker piloten ljudvallen?

Vad är det egentligen som händer, när man går genom ljudvallen, och hur upplever piloten det?

pilot, jet
© Shutterstock

Ett flygplan i rörelse skickar ut ljud i alla riktningar. Ljudet kan uppfattas som långa vågor av övertryck och undertryck, som rör sig med cirka 1200 kilometer i timmen.

Accelererar flygplanet upp mot ljudets hastighet, kommer det närmare de ljudvågor som tidigare skickades ut framåt. När planet överskrider 1200 kilometer i timmen, kommer det i kapp ljudet.

Då uppkommer en mycket speciell situation: nya och gamla ljudvågor ”staplas” på varandra. Undertryck och övertryck förstärker varandra, så att det skickas ut en chockvåg från planet – ljudvallen har sprängts.

Ljudet breder ut sig bakom planet som en kon och kan höras på marken. Däremot kan piloten inte höra något, eftersom han så att säga flyger bort från ljudet.

Han märker inte heller av själva genombrottet. Planet kan dock skaka lite och bli lite mindre stabilt, precis innan det når ljudets hastighet.