Shutterstock / Kateryna Kon

Mäns lever byter kön under sjukdom

Lever- och ämnesomsättningssjukdomar kan tvinga levern till ett könsbyte hos män, visar ny forskning, vilket öppnar för hormonbehandlingar som vapen mot fettlever och diabetes.

En forskargrupp vid Queensland University i Australien har upptäckt att den mänskliga levern hos män kan ändra kön om den drabbas av sjukdom.

Gruppen har undersökt hur störningar i kroppens cirkadiska klocka, den inre dygnsrytmen som bland annat reglerar sömn, hunger och hormonbalans, hänger ihop med fetma, typ 2-diabetes och leversjukdomar.

Försöket genomfördes först på möss efter att gener i deras cirkadiska klocka hade stängts av, samtidigt som de utfodrades med en kost med hög fetthalt.

Medan kontrollmössen utvecklade diabetes och icke-alkoholrelaterade leversjukdomar, visade de genmanipulerade mössen inga tecken på sjukdomar, berättar lektor Frederic Gachon, forskningsledare för studien.

"Vi upptäckte också att levern hos de överviktiga hanmössen sannolikt hade feminiserats på grund av den skyddande naturen hos det kvinnliga könshormonet östrogen."

Hormonbehandlingar kan vara lösningen

Levern är som våra fortplantningsorgan dimorf, vilket innebär att det finns betydande skillnader mellan den manliga och den kvinnliga levern, där mer än 1 000 levergener är könsspecifika.

Gruppen undersökte därefter ett antal mänskliga prover och upptäckte att feminiseringen av levern även skedde där.

"Det ser ut som om störningen av de cirkadiska rytmerna eventuellt skyddar levern genom att påverka nivån av hormoner såsom tillväxthormon, östrogen och testosteron", förklarar Gachon.

Det inre fysiologiska urverket kontrollerar flera biologiska funktioner som sömn, ämnesomsättning och hormonsekretion. Forskargruppen tror att störningar av den cirkadiska klockan kan hjälpa till att bromsa sjukdomar genom att justera de metaboliska vägarna.

Leversjukdomar är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor och drabbar drygt 25 procent av den vuxna befolkningen.

"I ljuset av dessa fynd undersöker vi om beteendemässiga och hormonella ingrepp är möjliga behandlingar vid leversjukdomar", avslutar Gachon.