Ett parasitfoster har ofta utvecklat skelett, hud, hår och enkla lemmar, men det har aldrig någon hjärna.

© A.N. GANGOPADHYAY ET AL./A.N. GANGOPADHYAY ET AL.

Människan kan bära runt på sin ofödda tvilling inuti kroppen

En av en halv miljon nyfödda föds med sin egen tvilling gömd inuti sig. Ofta har den ofödda tvillingen utvecklat skelett, hud samt enkla lemmar och sticker fram under huden som en tumör.

Ett sällsynt syndrom som kallas fetus in fetu – foster i foster – innebär att en person har sin outvecklade tvilling inne i kroppen.

Tillståndet uppkommer hos en av en halv miljon nyfödda. Fenomenet uppstår när ett ägg tar upp ett annat ägg på fosterstadiet.

Därefter lever den upptagna tvillingen som en parasit som får näring från sin värds blod.

Tvilling sticker ut som en tumör

En ofödd tvilling gömmer sig oftast bakom bukhinnan hos sin värd, men kan också sätta sig i hjärnan eller bröstkorgen.

Ofta dör parasiten inom loppet av tre månader. Beroende på när döden inträffar kan tvillingen väga mellan några få gram och två kilo och mäta 3-25 centimeter.

Den har skelett, hud, inre organ och kanske ansats till lemmar men saknar alltid hjärna.

Nio gånger av tio upptäcks parasiten innan barnet är ett och ett halvt år, eftersom den ofödda tvillingen är synlig som en tumör.

Foster slukar sin tvilling

Forskarna är inte säkra på hur ofödda tvillingar bildas i kroppen, men troligen kan det ske när genom ett fel när ägget delas för att bilda enäggstvillingar.

1. Ett befruktat ägg delar sig i två – en process som normalt skapar enäggiga tvillingfoster.

2. Processen går dock fel: I stället för att bli två separata foster tar det ena fostret upp sin tvilling.

3. Detta ägg lever vidare som parasit i sin tvilling och utvecklas till en ofullständig, ofödd tvilling.