Kan människor ha en ofödd tvilling i kroppen?

Jag har läst att en man med våldsamma magsmärtor visade sig ha en ofödd tvilling i kroppen. Är det en skröna eller kan det verkligen stämma?

Ufødt tvilling scanning
© A.N. Gangopadhyay et al./A.N. Gangopadhyay et al.

Det är fullt möjligt att bära sin ofödda tvilling i kroppen. Syndromet kallas ”fetus in fetu” på latin, som direktöversatt betyder ”foster i fostret”. Det är dock otroligt sällsynt och förekommer troligen bara i ett av 500 000 fall.

Syndromet uppstår när ett befruktat ägg delas i två delar, vilket normalt resulterar i enäggstvillingar. Men i enskilda fall omsluter det ena fostret av okända orsaker det andra och tar upp det i kroppen.

Foster slukar sin egen tvilling

Fenomenet fetus in fetu uppstår tidigt under fosterstadiet, när ett befruktat ägg har delats.

Fosterstadie
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Delning ger tvillingar

När en äggcell delar sig under de första 14 dagarna efter befruktningen blir resultatet två ägg, som innehåller identiskt dna. Under normala omständigheter blir de enäggstvillingar.

Fosterstadie
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Det ena ägget äter det andra

Av okända orsaker går något fel vid delningen av äggcellen i sällsynta fall. Det ena ägget kommer att omsluta det andra, vilket resulterar i att den ena tvillingen har tagit upp en andra i sin kropp.

Foster
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Dolt foster blir parasit

I den efterföljande graviditeten får det omslutna tvillingfostret näring från värdtvillingen och lever därmed som parasit. Oftast avstannar utvecklingen av parasiten inom graviditetens första tre månader.

Det foster som har fångats in lever därefter en tillvaro som en parasit, som får näring från sin värdtvillings blod. Men i regel dör parasiten under graviditetens första tre månader.

Vanligtvis befinner sig parasittvillingen i magregionen hos sin värd, närmare bestämt bakom bukhinnan, men den kan även sätta sig i exempelvis hjärnan eller bröstkorgen.

Fostret sticker ut som en tumör

I nio fall av tio upptäcks det outvecklade fostret innan värdtvillingen är ett och ett halvt år gammal, exempelvis för att det kan se ut som en tumör eller för att röntgenbilder har avslöjat det. I en del fall kan ultraljudsundersökningar visa parasiten redan under graviditeten.

Ufødt tvillingefoster

En outvecklad tvilling i kroppen är oftast placerad i bukhålan. Den kan ha anlag för lemmar (1) och organ (2), men har aldrig någon hjärna.

© A.N. Gangopadhyay et al./A.N. Gangopadhyay et al.

Ett fetus in fetu kan väga allt från ett par gram upp till två kilo, och det mäter oftast mellan 3 och 25 centimeter på längden. Fostret kan ha skelett, hud, inre organ och kanske även ansatser till armar eller ben, men det saknar alltid hjärna.