Mamma och barn delar celler under graviditeten

En gravid kvinna kan ta emot stamceller genom moderkakan, och cellerna kan reparera skador i kvinnans vävnad.

Under graviditeten utbyter mamma och barn celler genom moderkakan.

Undersökningar har visat att upp emot 80 procent av alla mammor som just har fött en pojke har celler med den man­liga Y-kromosomen i kroppen. Cellerna kommer alltså från barnet.

Flera generationer i samma kropp

Majoriteten av cellerna cirkulerar i mammans blod och avlägsnas av immunförsvaret under loppet av några timmar.

Enstaka celler slår sig ned i mammans vävnader, där de växer och blir en fast del av henne.

Dessutom kan barnet bära några av mammans celler och till och med ge dem vidare till sitt eget barn.

På så sätt kommer alla människor att innehålla celler från flera generationer.

Celler kan hjälpa till att reparera organ

Undersökningar av människor och försök på råttor har visat att bland annat mammans lever, njurar och sköldkörtel kan innehålla celler från barnet, och att de fungerar på samma sätt som mammans egna celler.

Forskarna menar att stamceller har vandrat genom moderkakan till organen, som troligen varit skadade.

Barnets stamceller har kommit till hjälp och utvecklats till just den celltyp som behövdes för att reparera skadan.

Naturens egen stamcellsbehandling

En blivande mamma kan ta emot stamceller från sitt barn genom moderkakan. Stamcellerna vandrar till mammans organ, exempelvis levern och njurarna, där de kan reparera skador.

Mamman får alltså naturlig stamcellsbehandling av fostret.

© S. GSCHMEISSNER/SPL/Getty images, Mikkel Juul Jensen

Under graviditeten kan stamceller från barnet vandra genom moderkakan och reparera skador i exempelvis lever, njurar eller sköldkörtel.

© S. GSCHMEISSNER/SPL/Getty images, Mikkel Juul Jensen

Efter att barnet fötts har mamma och barn varandras celler i kroppen.

© S. GSCHMEISSNER/SPL/Getty images, Mikkel Juul Jensen

När barnet själv ska ha barn innehåller hon celler från tre generationer.

Celler kan ge autoimmuna sjukdomar

Om mammans immunförsvar angriper de främmande cellerna kan utbytet av celler mellan mamma och barn också leda till autoimmuna sjukdomar.

En undersökning av 20 kvinnor som alla hade fött en son och drabbats av en sjukdom i sköldkörteln visade att sköldkörteln hos tolv av de 20 kvinnorna innehöll manliga celler.

Hos de åtta kvinnorna med friska sköldkörtlar hittade forskarna inga spår av manliga celler.