Shutterstock
Kvinde vågner igen efter at have indåndet lugtesalt.

Luktsalt väcker dig med kvävningskänslor

Luktsalt är kristaller, som utsöndrar ammoniakånga. Ångan omvandlas till en basisk ammoniaklösning i slemhinnorna, vilken irriterar lungvävnaden att tro att man utsätts för kvävning. Därför försätts går kroppen i alarmberedskap, varpå du vaknar.

Ammoniakångorna från luktsalt väcker oss genom att försätta kroppen i akut larmberedskap.

Luktsalt används i dag exempelvis för att få boxare och andra idrottsmän på benen om de blivit medvetslösa efter ett hårt slag mot huvudet.

Kristaller avger ångor

Luktsalt är kristaller av föreningen ammoniumkarbonat. Luktsaltet avger starkt irriterande ångor med en lukt som är välbekant även från ammoniak.

Shutterstock

Ammoniak irriterar kroppen

Ångorna andas in. De löser sig i vatten i slemhinnorna i näsan och lungorna och bildar basisk ammoniaklösning (NH4OH, ammoniumhydroxid) som irriterar vävnaderna.

Shutterstock

Lungor reagerar mot kvävning

Irritationen varnar om risk för kvävning och utlöser en reflex som via ryggmärgen får andningsmuskulaturen att dra ihop sig, vilket stimulerar andningen.

Shutterstock

Kroppens larmklockor ringer

Irritationen aktiverar det sympatiska nervsystemet, som försätter kroppen i larmtillstånd. Tillståndet utlöser “slåss eller fly”-reaktionen som får personen att vakna.

Shutterstock