Kurrar magen för att man är hungrig?

När min mage kurrar, är det då ett sätt för den att påminna mig om att jag skall äta?

Mand med knurrende mave
© Shutterstock

Magkurr och hunger hänger inte alltid ihop. Magkurret uppstår, när magsäcken drar sig samman och samlar vätskorna i magen. Det sker automatiskt, när magen håller på att bli tom. Känslan av magens sammandragningar och ljudet av den kurrande magen förknippas ofta med hunger, men även om det känns så, är det inte kroppens signal att det finns ett behov av ny mat. Hungerkänslan är snarare ett följdfenomen till kurrandet, då magens sammandragningar styrs från samma område i hjärnan som hungerkänslorna. Tvärt emot vad man skulle kunna tro är innehållet i maen utan betydelse för hungerkänslorna. Det vet man, då människor som fått magsäcken borttagen likväl upplever hunger. Istället anser en del forskare att det är sockerhalten i blodet som bestämmer, när hungersignalerna aktiveras i hjärnan. När blodsockret faller, finns det behov av mer näring, och då upplever vi ett behov av mat. Hungerkänslan är under alla omständigheter ett invecklat fenomen, som man inte har någon entydig förklaring till. Till exempel är vi hungrigare, när temperaturen faller. Hungerkänslan påverkas också av psykologiska och kulturella faktorer. Man kan känna hunger för att man känner sig osäker eller nedstämd, och man kan känna hunger vid en bestämd tid, då man är van att äta.